Община Пловдив пусна новата поръчка за санирането на 5 жилищни блока в Пловдив по програмата „Региони в растеж”. През октомври процедурата бе прекратена, тъй като имаше опасност на градската администрация да  бъде наложена финансова корекция от 25% за проекта за 3 млн. лева.

Още през юни 2019 година бе пусната поръчката за обновяването на 5 многофамилни сгради - 10-етажнният жилищен блок на улица "Иван Стефанов Гешев”, високият блок на бул. "България" №196, както и панелките  бул. "България" – номерата 45 и 47, четвъртият обект бе на бул. "Васил Априлов" №83-91, а последната в район "Източен" на ул. "Жеравна" №1 и 3.

Зам.-кметът по строителство  тогава обясни, че процедурата е спряна, след като той е забелязал нередност при условията за възложителите. Заложените критерии в поръчката е строителите да имат право да осъществяват първа група, четвърта категория строителство според правилника.  От строителния отдел обаче смятат, че това е закононарушение, тъй като сградите, които трябва да се санират са първа група, трета категория. 

Оферти ще се приемат до 17 декември, като оценките на фирмите ще бъдат по 50 точки за техническо предложение и 50 точки за ценово.

Това ще са единствените блокове в Пловдив, които ще се санират по програмата за енергийна ефективност с пари от Европа. Останалите 15 млн. лева бяха пренасочени към строителството и санирането на детски градини и улиците в кв. „Гладно поле”.

Какви дейности ще се извършат, вижте в линка:

Отрязаха санирането на пет жилищни блока в Пловдив за 3 млн. лева – спряха поръчката на финалаПовече от една година продължи обществената поръчка за енергийна ефективност по „Региони в растеж”

Започва санирането с европари в Пловдив, дават 3 млн. лева за обновяването на 5 блока