Община Пловдив стартира първата обществена поръчка за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по "Региони в растеж". Тя е на стойност от 3 млн. лева без ДДС и обхваща 5 големи жилищни блока в четири от районите на Пловдив.

Първата сграда е 10-етажнният жилищен блок на улица "Иван Стефанов Гешев" №30 в район "Западен". На етаж са разположени по пет апартамента, като общото РЗП е над 5000 кв. м.

Планирано е от първия до десетия етаж да се осъществи монтаж на външна топлоизолация, ремонт на покрива на сградата и подмяна на дограмата. Прогнозната цена е 681 615 лева без ДДС.

Другата сграда е на бул. "България" №196 в район "Северен" и идентична като конструкция с първата, като РЗП-то е по-малко от - 4416 м2. Мерките, които ще бъдат извършени там са монтаж на външна топлоизолация, покрива, подмяна на дограма, топлоизолиране на пода към неотопляемите зони на сградата и подмяна на осветителни тела с ново енергоспестяващо осветление. Прогнозната цена е 596 160 лева.

На следваща позиция е многофамилна жилищна сграда на бул. "Българи"” – номерата 45 и 47. Тя е с два входа, състоящ се от седем жилищни и един полуподземен сутеренен, а общо апартаментите са 33, а РЗП-то е 3511,14 м2. Дейностите там ще са същите, като на първата сграда, а цената се очаква да е около 421 336 лева.

Най-големият обект се намира на  бул. "Васил Априлов" №83-91. Той е с пет входа, състоящ се от четири жилищни и един полуподземен сутеренен етаж, а общият брой на апартаментите е 58 с разгъната застроена площ от 6542.63 кв.м. С обследването за енергийна ефективност са предписани идентични като с другите обекти мерки, а прогнозната цена е 785 115 лева без ДДС.

Последната сграда се намира в район "Източен" на ул. "Жеравна" №1 и 3. В двата входа има 27 апартамента с общо РЗП от 2631 м. С обследването за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, монтаж на външна топлоизолация и топлинно изолиране на покривна конструкция, както и подмяна на осветлението. Сумата е около 315 хил. лева по тази позиция без ДДС.

Отделно е пусната и позиция  за авторския надзор на обектите е на стойност от 280 хил. лева.