Първата и последна обществена поръчка за саниране на жилищни сгради по европейската програма „Региони в растеж” бе прекратена от зам.-кмета по строителство Пламен Райчев.  Процедурата бе на стойност от 3 млн. лева без ДДС и обхваща 5 големи жилищни блока в четири от районите на Пловдив. Още през юни 2019 година бе пусната поръчката за обновяването на 5 многофамилни сгради - 10-етажнният жилищен блок на улица "Иван Стефанов Гешев”, високият блок на бул. "България" №196, както и панелките  бул. "България" – номерата 45 и 47, четвъртият обект бе на бул. "Васил Априлов" №83-91, а последната в район "Източен" на ул. "Жеравна" №1 и 3.

Незнайно защо повече от година и половина се проточи обществената поръчка за санирането им, като тя бе пусната от бившия зам.-кмет и сегашен председател на Общинския съвет Александър Държиков. Все пак година по-късно работата на комисията бе приключила и през май тази година бе насрочена дата за отваряне на ценови предложения.

В крайна сметка днес Пламен Райчев е прекратил поръчката, тъй като са открили несъответствия между нормативната уредба и заложените критерии от възложителя.  В мотивите е записано, че  заложените критерии в поръчката е строителите да имат право да осъществяват първа група, четвърта категория строителство според правилника.  От строителния отдел обаче смятат, че това е закононарушение, тъй като сградите, които трябва да се санират са първа група, трета категория.  Тъй като тези изисквания не могат да се променят в хода на поръчката, тя е била прекратена.

Не се знае дали тази поръчка ще бъде пусната отново. Средствата от 3 млн. лева бяха от бюджета от 18 млн. лева за задължително саниране на сгради. Намеренията на предишната власт бяха средствата да се изразходват за саниране на сгради, като няколко пъти пускаха към пловдивчани фишове за проектни предложения. С приоритет трябваше да бъдат сгради паметници на културата, както и такива зоните за въздействия.

Новата власт обаче се отказа от това намерение – да се санират жилищни сгради. Останалите 15 млн. лева ще бъдат пренасочени към енергийно обновяване на детски градини и други публични сгради.

Сградите, които трябваше ще бъдат санирани:

Започва санирането с европари в Пловдив, дават 3 млн. лева за обновяването на 5 блокаНай-големият обект е на бул. "Васил Априлов" в "Централен" с близо 60 апартамента