Експерти на Българска агенция по безопасност на храните са влезли в Общинския приют за кучета в Пловдив и извършват щателни проверки от няколко дни. Инспекциите са по повод сигнал на доброволката в приюта и представител на организация „Помощ за животните - ДАРА“ Димитрина Титова.   

Титова е пуснала обемен сигнал, в който се излагат твърдения за груби и системни закононарушения в общинския приют за кучета в Община Пловдив, които се изразяват в нехуманно отношение и водят до смърт на кучета. Жената е адресирала документа до редица институции, включително до Министъра на вътрешните работи, Министъра на земеделието, БАБХ, Районна прокуратура - Пловдив, кмета на Пловдив, областния управител на Пловдив, Европейската комисия в Брюксел. 

В сигнала си Титова коментира конкретни случаи, в които се умирали животни след кастрация, при нецелесъобразно събиране на животни в глутница, както и смъртни случаи, за които тя твърди, че се дължат на безхаберие и липса на адекватна грижа и медицинска помощ. Тя разказва за два случая от юли и август тази година, когато куче е вкарано в ограждение на отдавна сформирана глутница от 6 кучета и на сутринта било намерено разкъсано. В средата на август пък четирима доброволци забелязват, че кучетата талисмани на приюта са изчезнали.

"Това са две дребни кучета, свободно разхождащи се в двора на приюта. Служители споделят, че няколко дни по-рано те са намерени убити от глутница живееща в площадката за игра, като вратата на площадката е била отворена. Механизмът за затваряне на вратата не осигурява нужното ниво на сигурност. Друг конкретен случай: Доброволец неколкократно информира персонала в приюта, че здравословното състояние на едно от кучетата e лошо. То отслабва бързо за кратко време, както и губи енергичността си. Моли да бъдат взети своевременни адекватни мерки, за да се установи причината и да се започне спешно лечение. Такива не биват предприети. Кучето умира", пише Титова. 

Част от твърденията на жената са, че при капацитет на приюта от 90 кучета към месец август 2022г. има 120 кучета, което нарушава регламента за полагаема площ за отглеждане от 6-8 кв. м на всяко куче. 

Титова обръща сериозно внимание и на това, че по думите ѝ се извършват непрофесионални кастрации на кучета, като не се използват подходящите, утвърдени със закон, конци за зашиване след операция. 

Освен за нарушения, водещи до летален изход за питомниците, в жалбата се твърди, че има и редица административни нарушения във функционирането на приюта, като липса на отчетност и прозрачност за получени парични дарения и лекарства.

Титова разказва, че ехограф, закупен чрез дарение, стои неразопакован половин година след доставката и няма обучени кадри за използването му. Според нея има и нарушения при осиновителите процедури, като разказа, че три кучета са били за кратко осиновени през това лято от младежи без последващ контрол върху отглеждането им, както и без предварителни данни в каква среда ще бъдат гледани. 

От TrafficNews изпратихме запитване с конкретни въпроси по сигнала към управата на Общинския приют - Зооветеринарния комплекс. В запитването не просто поискаме становища по конкретните твърдения, но и включихме питания за това колко кучета са починали в приюта през последната година и по какви причини; Как се извършват кастрациите при мъжки и женки кучета? Какви материали се използват и кое лице/а провеждат кастрацията?; Колко кучета се гледат в една клетка, с колко клетки разполага приютът и осигурено ли е на всяко животно убежище - къщичка за лоши метеорологични условия?; и др. 

Директорът на ОП „Зооветеринарен комплекс“ Георги Божев се свърза с наш репортер и потвърди, че е подготвил отговор по жалбата и ще го предостави, след като свършат обаче законовите проверки по сигнала. Освен това, той посочи, че в сигнала има много обвинения, които ако не бъдат доказани, се превръщат в клевета.

TrafficNews ще следи случая и ще публикува резултатите от проверките на институциите.