При подходящи метеорологични условия през следващата седмица на територията на Пловдив ще се извърши ларвицидна обработка на биотопите на комари като същевременно с това специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще продължат и с нощните обработки срещу възрастните форми на комари. Ще се работи по следния график:
 
27.06.2022 г. – Дезинсекция срещу комари на територията на район "Западен";
 
28.06.2022 г. – Дезинсекция срещу комари на територията на район "Северен";
 
29.06.2022 г. – Дезинсекция срещу комари на територията на районите "Тракия" и "Източен";
 
30.06.2022 г. – Дезинсекция срещу комари на територията на район "Централен";    
 
01.07.2022 г. – Дезинсекция срещу комари на територията на район "Южен".    
 
За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.
При възникнала необходимост, в посочения период ще се осъществят и растителнозащитни дейности по декоративните дървесни и храстови насаждения.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.
 
При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите и РЗ-обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.
 
Директна връзка със специализираното общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg