Стартира реализацията на проект за подмяна на 52 броя електрически стълба в кв. “Прослав“ по съвместна дейност на район “Западен” и “Eлектроразпределение Юг” ЕАД.

Въздушните линии ще бъдат заменени с подземно положени захранвания, което ще осигури стабилност на електроподаването и нисък риск от възникване на аварийни ситуации. Ще бъдат премахнати стоманобетонните стълбове и ще се поставят полигонални поцинковани стълбове, отличаващи се с високо качество. Конусовидната форма създава допълнителна естетика в градската среда. В бъдеще ще се подменят и съществуващите осветителните тела със съвременни енергоспестяващи такива.

Обхватът на проекта включва следните улици:

  • ул. “Албена” – в участъка между ул. “Елин Пелин” и ул. “Клокотница”
  • ул. “Клокотница” – в участъка между ул. “Албена” и ул. “Просвета”
  •  ул.“Татковина”
  • ул. “Просвета” – в участъка между ул. “Елин Пелин” и ул. “Клокотница”
  •  ул.“Христо Ясенов” – в участъка между ул. “Елин Пелин” и ул. “Татковина”
  • ул. “Елин Пелин” (източен тротоар) – в участъка между ул. “Албена” и ул. “Просвета”

Работата ще започне от ул. “Албена” на 22 април.  

Фирмата изпълнител пое ангажимент да уведоми собствениците на МПС-та да не паркират на улиците, на които предстоят изкопните дейности в съответния период от време.

Призоваваме гражданите към търпимост и разбиране заради временно причинените неудобства, свързани с работата на изпълнителите на проекта.