Административният съд в Пловдив не уважи жалбата на дружеството "Парадайс Гардън Резидънс“, който обжалваше действащият  подробен устройствен план и плана за регулация и застрояване за терена от 16 дка.

Съдът приема, че обжалваният административен акт, в оспорената част, е постановен при спазване на административнопроизводствените правила и на  материалноправните разпоредби.

От събраните доказателства по делото, съдебният състав формира извод, че предвижданията на процесния подробен устройствен план и план за регулация / ПУП-ПР/ , за имота на жалбоподателя, са в съответствие с изискванията на ЗУТ; административната фаза доказва защитен интерес на заинтересованите лица и защитен обществен интерес, като е спазена  установената форма.

В мотивите си съдът сочи, че c процесния ПУП-ПР не се променят външните имотни граници спрямо съседните граничещи ПИ и общата сборна площ в границите на настоящия имот на жалбоподателя. Новообразуваните УПИ (съответно новите ПИ) отговарят на техническите изисквания на ЗУТ и съответните наредби в аспекта на: лица, площи на УПИ, транспортен достъп. За конкретния имот на жалбоподателя до настоящия/оспорвания ПУП-ПР/ не е имало регулационно отреждане.

Решението на съда не е окончателни и подлежи на протест и обжалване.

Съдебната драма премина през множество перипети. Междувременно медията ни научи, че дружеството "Парадайс Гардън Резидънс“ има нов управител – Борислав Борисов. Все още едноличен собственик на фирмата е Байрям Солак.  

Сагата започна през март 2019 година. В зеленото пространство нахлуха мъже с машини и орязаха над 60 дървета и храсти. Жителите в района въстанаха срещу масовата сеч и алармираха до всички институции.

Оказа се, че теренът между улиците  „Полк. Сава Муткуров" и „Полк. Дрангов" попада в активите на смесено дружество още през  2006 година.  Макар местните да смятат, че теренът е общински, а предназначението му е за парк,  имотът бе от първите апортни вноски в добре познатото дружество „Пълдин туринвест”, зад което стои Георги Гергов. Тогава смесеното дружество, чрез което бе взет и Международен панаир Пловдив, придоби имоти от 23 млн. лева с решение на Общинския съвет през 2006 година. За 4 години делът на Община Пловдив бе стопен от 75 % на 25 % чрез  вдигане на капитала.

След това имотът зад хотел „Санкт Петербург” попадна изцяло в частни ръце. В момента той е в активите на компанията „Парадайс гардън резиденс” с управител тогава Байрям Солак, по настоящем Борислав Борисов. Дружеството, което е с капитал от 2 лева, е регистрирано в село Мулдава, Асеновградско.

Започнаха масови протести, след появата на инвестиционен план от страна на собствениците. Планът бе да се изгради голям паркинг, а към него жилищен комплекс. Сезирани бяха общинските институции, кметът на район „Северен” и този на град Пловдив. Жалби бяха входирани и до министерството на отбраната и министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Всеки ден, жителите на квартала бдяха над парка, а през почивните дни се организираха масови демонстрации. Сформиран бе комитет за „спасение на парка зад хотел Санкт Петербург”, чийто глас бе чут и от високите етажи.

Освен, че получиха среща с бившия кмет Иван Тотев, протестиращите бяха посетени от Областния управител и сегашен кмет Здравко Димитров. Визитата бе по повод намиращият се в средата на терена бункер, който според хората е под опеката на военните.

Здравко Димитров, придружен от екипа си и полиция, се впуснаха в дълбините на подземното съоръжение, за да разберат какво има вътре. След инспекцията, Димитров пое ангажимента, теренът да остане зелена площ.

Казусът бе отнесен и до Министерството на отбраната. Ведомството трябваше да даде становище дали бункерът е военно съоръжение.

Община Пловдив също категорично застана зад жителите на Кършияка, като отхвърли и искане на собственика на терена да купи земята срещу 15 милиона.

От компанията дори бяха входирали инвестиционно намерение за изграждането на временен паркинг на част от парка, което обаче също бе отхвърлено от градските власти.

Отчаяните ходове на протестиращите стигнаха до там, че заплашиха със затваряне на булеварди и пътища, определяне на крайни срокове за отговори и дори скандирания в Общинския съвет.

Байрям Солак отново загуби делото за обществената тоалетна в парка зад хотел "Санкт Петербург"Бизнесменът атакува мълчаливия отказ на кмета за премахването на постройката

Байрям Солак с нова съдебна победа срещу Община Пловдив за парка в КършиякаСъдът отмени мълчаливия отказ на кмета за премахването на тоалетната в парцела