Община Пловдив отново загуби делото срещу "Парадайс Гардън Резидънс“ за терена зад хотел „Санкт Петербург” в Административния съд. Този път фирмата, управлявана от Байрям Солак, е спечелила дело, с което се отменя мълчаливия отказ за премахването  на тоалетната в частния парцел.

От фирмата са поискали постройката да бъде премахваната, тъй като тя е вредна в санитарно-хигиенно отношение и опасна за здравето на хората битова сграда.  Искането е било направено още на 5 юли 2019 година, но и до този момент Байрям Солак не е получил отговор.

Тоалетната, която не се използва от години, бе смятана за изключително силен коз в ръцете на Община Пловдив срещу опитите терена да бъде застроен. Причината е, че тя е общинска собственост, като на практика по този начин градската администрация се превръща в съсобственик заедно с   "Парадайс Гардън Резидънс“.

През март тази година бе гръмнал скандал, че неизвестни лица са се опитали да разбият тоалетната, като по този начин компрометират състоянието и по време на експертизата.

Вещо лице, което е архитект е извършило проверката, като то е заключило, че обектът няма налични строителни книжа , като той не е годен за ползване и експлоатация , като е и вреден  в санитарно-хигиенно отношение. Самата тоалетна че е строена през 1961 г и е с изтекъл ресурс, както и че са налице няколко сигнала в общината срещу съществуването й.

Опитаха да разбият спорната тоалетна в парка зад „Санкт Петербург”, полиция и общината поеха случаяСпоред жителите в района тези незаконни действия са в следствие на назначената четворна експертиза на съоръжението

Експертът е казал още, че не е целесъобразно и икономически изгодно е да се приведе сградата във вид годен за ползване и че тя не е била приоритет при реконструкцията на няколко тоалетни през 2010 г. в Пловдив.

В мотивите на съда е записано, че, в случаите, когато е налице опасна сграда кметът на Общината трябва да вземе съответните мерки. От представената експертиза ставало ясно, че тоалетната е опасна за здравето и са налице  предпоставките в ЗУТ за премахване на вредна в санитарно отношение сграда.

Поради това Община Пловдив е осъдена да плати разноските по делото, както и да се изкаже по жалбата на фирмата в едномесечен срок. 

Решението подлежи на обжалване във ВАС.

Байрям Солак спечели делото срещу Общината заради „мълчаливия отказ” за ПУП-а в паркаГрадската администрация ще трябва да се произнесе по искането на частника