С провеждането на заключителна пресконференция приключиха дейностите по проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив“.

„Бяха подменени общо 1913 от старите осветителни тела с LED осветление в двата района. Справихме се успешно, въпреки някои трудности, които се срещнаха при изпълнение на дейностите. В рамките на проекта бяха изградени и две фотоволтаични електроцентрали – по една за всеки район, за производство на енергия, която ще захранва част от подмененото улично осветление. Това води до още по-ниска консумация на енергия при уличното осветление“, заяви на заключителната пресконференция ръководителят на проекта инж. Таня Петкова.

След приключване на проекта, в район Централен са подменени 1192 осветителни тела в карето между бул. „Копривщица“, бул. „Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул. „Христо Ботев“.

В „Южен“ са поставени общо 669 тела, разположени по улиците между „бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“, ул. Академик Петър Динеков“ и ул. „Коматевско шосе“.

„Радваме се, че на нас се падна удоволствието да извършим дейностите по подмяната и да дадем своя принос като пловдивчани градът ни да стане по-красив, а и новото осветление да пести средства на данъкоплатците“, сподели на брифинга ръководителят на проекта от страна на фирмата-изпълнител Филкаб Стоян Ковачев.

Проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив“ е финансиран от финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към Министерството на енергетиката. Той е на обща стойност 1 126 999, 69 лева безвъзмездна финансова помощ.