Служителят на "Пътна полиция" – Пловдив Матей Матов, който бе задържан при операция на "Вътрешна сигурност", загуби делото за уволнението си.

Той е обжалвал заповедта на министъра на вътрешните работи, с която бе освободен дисциплинарно от работа.

Матов оспорва заповедта с мотивите, че е в противоречие със закона и е нарушен принципа на съразмерност.

Според юриста на министерството жалбата е изцяло неоснователна и  от събраните по делото доказателства не  се установяват твърденията за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Матов бе уволнен след дисциплинарно производство за неспазване на правилата на Етичния кодекс на служителите на МВР. Дисциплинарното производство срещу жалбоподателя е образувано с издаване на  заповед на министъра на вътрешните работи. Причината е, че при проверка в сектора е установено, че акт за установено административно нарушение не е въведен в Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“.Ст. инспектор Матов е задържал в служебния си кабинет описания АУАН и регистрационните табели на автомобил с рег.№ РВ 5813НВ, не с предприел действия по задължителното им въвеждане в АИС-АНД, с което е възпрепятствал издаване на наказателно постановление. Установено е,че в периода от 20.11.2021 г. до 08.12.2021 г. регистрационите табели на автомобила са се намирали в кабинета на полицая в  сектор „Пътна полиция”.  След 08.12.2021 г. табелите отново са поставени на автомобила, без да е било налице законово основание за това.

По случая е образувано и досъдебно производство. Съдът отчита и факта, че поведението на служителя е  станало достояние на обществеността чрез публикации в средствата за масова информация, като се цитира статия в  Traffic News. А публикациите са довели до отрицателни коментари за дейността на служителите на МВР.

Поведението на служителя е квалифицирано като дисциплинарно нарушение  и неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР" .

Съдът намира, че при издаването на обжалваната заповед не са допуснати нарушения на процесуални правила.  Дисциплинарната комисия е провела задълбочено и обосновано разследване и е преценила, че Матов е уронил престижа на МВР.

Административен съд е отхвърлил жалбата на катаджията като неоснователна. Решението може да бъде обжалвано в 14 – дневен срок.

В съда върви наказателно дело срещу Матов, който  обаче миналата седмиа не се яви в съдебната зала. Адвокатът му Васил Василев внесе пред магистратите служебна бележка, удостоверяваща, че в събота служителят на "Пътна полиция" е постъпил във Втора хирургия на Отделението по еднодневна и миниинвазивна хирургия към УМБАЛ „Свети Георги”.

Дори и да се беше явил в залата обаче, процесът срещу него щеше да бъде отложен, предвид отсъствието на един от съдебните заседатели поради лични причини.

Делото срещу Матев беше отложено за нова дата – 7 февруари 2023 г.

В момента Матей Матов е с взета мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 1000 лева.