Брутният вътрешен продукт на София през миналата година е над 59 млрд. лв. През 2020 г. той е бил над 51 млрд. лв., което представлява 42,8% от икономиката на България. Тя е път пъти по-голяма от тази в Пловдив и седем пъти повече от икономиката на Варна.  В София живее 19,5% от населението. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, които бе представен от шефът на СОС Георги Георгиев, общинският съветник Николай Стойнев, както и от икономистите - Петър Ганев и Адриан Николов от ИПИ

Стойността на произведената продукция от предприятията в София достига 81 млрд. лв. В България 1/3 от икономиката е "Преработваща промишленост", докато в София тя е само 13%. Водещите сектори в столицата са "Търговията" с 20% от продукцията и "ИТК" със 17%.

Брутната добавена стойност на предприятията пък достига близо 33 млрд. лв. Предприятията в сектора на информационните и комуникационните технологии в София носят 88% от добавената стойност на всички предприятия в страната, пише 24 часа. 

Над половината от преките чужди инвестиции в страната пък са в София. 

През миналата година се възстановяват и туристическите пътувания след пандемия. През първите десет месеца на миналата година има 1,7 месеца, докато през цялата 2019 г. е 2 млн. лв.

В В София живеят 1,27 млн. души. Има трайно застаряване на населението