Цялата републиканска мрежа на територията на областите Пловдив, Кърджали, Смолян, Пазарджик и Хасково остана без фирми, които да я поддържат.  С решение от вчера АПИ прекрати поръчката за поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Южен Централен район на стойност от 385 млн. лева.

В мотивите си АПИ са написали, че поръчката съдържат  дейности, които впоследствие биха могли да доведат до изпълнение на основен ремонт, макар условията на поръчките не включват такъв.

В тях не се предвижда издаване на разрешение за строеж и последващото му процедиране в съответствие с нормативните разпоредби. В случай, че тези процедури имат за резултат сключването на договори, то в процеса на изпълнението им не е осигурена възможност за изпълнение на малки или частични основни ремонти по отделни елементи на пътя с цел ефективното му функциониране.  Поради това АПИ са прекратили поръчката.

За поддръжката на пловдивските пътища кандидатстваха двама участници - „Европейски пътища” и обединение с водещ партньор „Трейс груп холд”. Те обаче ще трябва да се явят на новата процедура.

Досега договорът за поддръжката в Пловдивска област  бе възложена на „Европейски пътища”, който изтече още в началото на годината. Той бе удължен с анекс, за да не остават пътищата без поддръжка, както и да се довършат други ремонти. През него бе ремонтирано Околовръстното шосе на града, пътят Асеновград – Кърджали, пътя за Лилково и други. В момента фирмата довършват пътя Пловдив -  Хасково и преустановяват своите дейности.

Освен пътни ремонти във въпросния договор бе и зимното поддържане. Този път АПИ раздели поръчките на две. Тази за зимно поддържане бе завършена, като „Европейски пътища” сключиха договор. Управителят на фирмата Маргарита Попиванова заяви, че са готови да започнат поддръжката при зимни условия, но те нямат право да извършват ремонти.

„Ако имаме аварийни ситуации, като сваличща и струтища през този договор може да реагираме, но доколкото да разчистим пътя и да възстановим увредената настилка. Надяваме се скоро да има нова поръчка за текущи ремонти и към април-май да има избрана фирма”, каза Попиванова.

Поръчката за зимно поддържане е с обхват от 7 месеца, като само за Пловдив сумата е 13 млн. лева без ДДС. Предметът на договора е за зимно поддържане – чистене и текущи ремонти, както и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации.

"Европейски пътища" взе зимната поддръжка в Пловдивско, цените - от 60% и 100% по-високиКомпанията бе единствената, която кандидатства по позицията на поръчката на АПИ