От кога можем да се движим с автомобилите си съвсем спокойно в Пловдив без гражданска и технически преглед? Този въпрос задават пловдивчани, които са забелязали кола, която няма валидни такива, а е в движение.

Хората разказа, че са виждали автомобила да се движи през останалото време, но от близо седмица е паркиран точно на завоя на улиците „Волга” и „Брегалница”.

„Паркирал е точно на завоя, пречи и чистачките му са вдигнати. След като всичко му е изтекло как се е предвижва и защо едни биват глобявани и санкционирани, а за други очевидно това не е пречка да се движат нормално по пловдивските улиц”, се питат читателите ни.

Добавят, че колата в момента се използва като склад, тъй като е пълна с различни предмети като шкафчета и други неща. От предоставените до медията ни снимки се вижда, че автомобилът действително е с отдавна изтекла застраховка гражданска отговорност, както и технически преглед.

При липса на гражданска отговорност се предвижда временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство без застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Действието на принудителната административна мярка е до представяне на доказателство за сключена валидна застраховка, поясняват от Комисията за финансов надзор.

Предвижда се и временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който няма задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Мярката действа до сключване на застраховката.

Глобата при липса на застраховка ГО е от 250 лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение размерът на глобите се повишава значително – за физически лица е 400 лв., а за юридически – 4000 лв.

Липсата на задължителна застраховка, както превишената скорост, може да се установява и с полицейски камери. Тогава се издава електронен фиш на собственика дори без негово присъствие. Фишът се изпраща по пощата и трябва да се изплати в 14-дневен срок.

В случай на шофиране на автомобил без валиден технически преглед, контролните органи имат право да налагат финансова санкция на стойност до 50 лв.