Близо 50 пловдивчани успяха да спечелят в съда спор с Общината относно издаването на виза на строителна фирма, с която да се застроят зелени площи между две детски площадки между  бул. „Марица –Юг” и улица „Весела”.

Казусът с  инвестиционното намерение на фирмата от село  Баните „Инджовстрой” на ул. „Весела” е  от 2019 година. Тогава жители на блоковете в района видяха една сутрин как терен от над 500 кв.м ограден. Той се намира между две детски площадки и изцяло обновена зона по „Региони в растеж”.

Започнаха и протести,  а фирмата се отказа да започне строителство. Имотът от 535 кв.м е бил реституиран през 2005 година, а през 2017 година продаден на строителната фирма.  Той купува имота със строително разрешение от 2008 година, който включва строеж на жилищна сграда с 15 метра височина с фитнес зала с кафене, шест магазина за промишлени стоки и две ателиета за индивидуална творческа дейност. През 2019 година обаче фирмата иска издаване на виза за проектиране, с което да се изгради подземен гараж на имота като допълнение. Без него той на практика не може да въведе новата сграда в експлоатация, ако я вдигне.

Пловдивчаните оспорват именно визата за проектиране в Административен съд. Делото се проточи близо две години, като в крайна сметка магистратите отменят решението на гл. архитект   на район „Централен”. Причината е, че с допълнението на визата за проектиране се отклонява линията и самият начин на застрояване.   Това не можело да стане без  наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване или изработване на нов ПУП на имота.

Община Пловдив може да обжалва решението във Върховния административен съд.