Как може да изхвърлиш нерегламентирано тонове строителни отпадъци,  да си признаеш пред съда и накрая самият той да отмени глобата за това? Ако погледнем две решения – едното на Районния съд, а след това и на Административния съд в Пловдив, то „престъпните умове”, които „изхвърлят нерегламентирано строителни материали” в града, може да го използват като ноу-хау, за да отървават санкции.

TrafficNews пусна поредица от материали в края на 2021 година за образуването на нерегламентирани сметища в район „Тракия”, близо до моста на Асеновградско шосе. Тогава камиони, които се установиха, че са на „Елвеко – електромонтажи” изсипваха  тонове строителни материали на частни терени. Тогава на място отидоха и инспектори от Общинския инспекторат, които санкционираха фирмата заради образуването на нерегламентирано сметище .

От самата компания тогава заявиха, че теренът, на който изхвърлят „инертните материали” е „временно депо” и няма нищо нередно. Той е бил собственост на фирмата „Лохенгрин” ООД, с които имали договор. Той е бил за наемането  на камиони на „Елвеко – електромонтажи” от „Лохенгрин” ООД, които  да извършат депонирането на строителните материали. 

Санкцията от 1400 лева от Община Пловдив към „Елвеко – електромонтажи” е била обжалвана от фирмата. В хода на съдебното заседание магистратите категорично са изразили мнение, че депонирането на строителните материали е било нерегламентирано. От събраните доказателства, обаче не можело категорично да се докаже, че става въпрос за „строителни отпадъци”. Било доказано, че на терена се е изсипал „бетонни плочи, пръст”, които били оставени до пристигането на каменотрошачка, която да ги рециклира.

Освен това бил поставен въпросът „кой е действителният извършител” на нарушението – дали фирмата, изсипваща боклуците, или тази, която ги е наела за тази дейност.

В заседанието е бил разпитан управителят на фирмата „Лохенгрин” ООД Амир Жиечи. Той  казва, че масите със строителни материали са били генерирани в негов  имот по нареждане от него към наетата фирма. Т.е. той е наредил на фирмата и шофьора на „„Елвеко – електромонтажи”  да изсипе  строителните материали нерегламентирано в собствения си имот.

Именно поради това Районният съд, а след това и Административният съд са на мнение, че авторството на деянието е ясно, но то не е било в техен интерес и по тяхно нареждане.  В случая заинтересованата страна е била фирма „Лохенгрин” ООД, a управителят дал нареждането.

Поради това актът на фирмата „„Елвеко – електромонтажи”   е бил отменен. По този начин се поставят няколко въпроса. Първият е  - когато камион изсипва строителни материали, очевидно от разрушена сграда, на празен терен, как се определя категорично дали това са отпадъци или не са?  Вторият е, ако собственик на фирма наеме друга фирма да извърши някаква дейност, която е в разрез със закона и общинските наредби, тя освободена ли е от отговорност?  Според мотивите на съда – явно да.

Така изпадаме в Параграф 22 -  дори общинските контролни служби и полицията да хващат нарушителите, то те ще продължат да престъпват нормативната уредба , защото явно им се разминава. Поне  докато се правят трактовки какво са „отпадъци” и „кой има интерес да се замърсява града” – този, който  изсипва, или този който го е наел за това.

Общинското ФБР пише актове на фирмата, изсипала тонове строителни отпадъци в ТракияНезависимо дали е частен, или общински този имот не може да се изхвърлят отпадъци, казаха от Инспектората

Фирмата, изсипваща тоновe строителни материали: Това е временно депо, не сметищеЕлвеко електромонтажи ЕООД поиска право на отговор за статията, свързана с терена в Тракия

Пловдивска фирма изсипва тонове строителни отпадъци в Тракия върху частни терениКамионите на фирма „Елвеко” образуваха сметище, твърдят, че е временно депо

Ето и кадрите, на които се вижда какво изсипват камионите на "Елвеко - Електромонтажи" в имота на „Лохенгрин” ООД