Жилищно-търговската сграда на Сарафови в центъра на Пловдив е обект на делба между наследници на знатната фамилия и Община Пловдив. Част от сградата, а именно втория жилищен етаж - над търговските обекти, ще бъде разигран на търг с първоначална цена от 484,1 хиляди лева. До преди няколко години именно там се помещаваше дирекция "Култура" към Общината. 

За съжаление повечето сгради паметници на културата, каквато е и Сградата на Сарафови, споделят обща съдба. Голяма част от тях се оказват съсобственост между редица наследници, а както е в случая идеални части има и Община Пловдив. Именно колективната собственост води до разпадащи се фасади и в крайна сметка до рушене на архитектурното наследство. 

Времето не е пожалило и сградата на Сарафови, която е архитектурно-строителен паметник, част от ансамбъла сгради на Главната улица. Тя е залепена на гърба на Хотел България. 

Преди дни вторият етаж от зданието е обявено на търг от частния съдебен изпълнител Иво Кралев по повод производство за делба на имота. Според справката към днешната дата сградата е съсобственост между съделителите Зелма Давид Каталан-Балинова, Рашел Давид Коен, Ницан /Сарафов/ Сапир, Израел Сарафов, Антон Пасков и дъщеря му Александра Паскова и Община Пловдив, която държи половината идеални части от етажа и идеални части от терена. 

Имотът е с площ от 263,49 кв.м и представлява жилищна част, въпреки че последно е използван за административни цели. Върху него обаче има и тежести - единият съсобственик - Антон Пасков, има договорна ипотека. 

Желаещите да се сдобият с апетитния имот, въпреки лошото му състояние, трябва да разполагат с минимум 484,1 хиляди лева, а при наддаване цената може да се повиши. Половината от цената на продажбата ще отиде в хазната на Община Пловдив, ако разбира се самата Общината не играе на търга. Тогава ще изплати само дяловете на останалите съсобственици и ще стане пълноправен единствен собственик на имота. Всички останали съделители имат същото право, но поради малката квота на съсобственост - едва ли ще прибегнат до подобен ход. 

Дали ще има желаещи купувачи ще стане ясно на 16 октомври, когато в Районен съд - Пловдив ще бъдат отворени офертите от търга.