Как се продават държавни имоти, на какви цени и защо? Тези въпроси стават все по-любопитни на фона на продължаващата вълна от стартиращи тръжни процедури в Агенцията за публични предприятия и контрол.

Ударно разпродаване на държавни имоти от служебния кабинет! За пример: Пловдив и 30-те стотинки на кв.м.Обявени са над 16 търга от областните управи и 13 от самата Агенция

Поредната продажба е обявена за имот, разположен до стадиона в село Брестовица. Става дума за терен от 1000 кв.м. с две сгради - едноетажна със застроена площ от 118 кв.м. и двуетажна със застроена площ от 101 кв.м. построени върху него. Това прави приблизително 300 кв.м. РЗП сграден фонд.

Цената, от която ще започне наддаването за имота, е 102 000 лева без ДДС или на цена от около 62 600 евро с ДДС. Стъпка за наддаване е 6000 лв. без ДДС.

Проверка на пазара на имоти показа, че цените в района са значително по-високи. Парцел от 930 кв.м. с къща от 300 кв.м. РЗП се търгува за 190 000 евро.

Къща в лошо състояние с РЗП от 136 кв.м. с двор от 426 кв.м. Обявената пазарна цена е 62 000 евро.

По-интересното е, че само парцели с големина между 900 и 1100 кв.м. се продават за цени от 52 до 81 хил. евро.

Средна цена за празни терени е 41 евро/кв.м., а застроена площ 743 евро кв.м.

Всичко обаче много зависи и от състоянието на имотите. В тръжната документация за държания имот такива данни липсва.

Информацията за това какво е предназначението на сградите и терена пък има само в проектодоговора. Там е записано това, което показа и проверка в Кадастъра - теренът е урбанизирана територия с НТП - за ветеринарна лечебница, а сградите се водят "Здравно заведение".

Самият имот се продава директно от Агенцията за публични предприятия и контрол, а търгът е обявен за валиден до 21 април.

Припомняме, че за ниска цена бе обвен за продажба и имот край Катуница, който попада в защитена зона. 

Прекратиха скандален търг за 800 дка защитена зона край Катуница за 30 стотинки на кв.м.Обявената първоначалната тръжна цена за терена е 243 425 лева без ДДС

Областна управа за прекратения търг на 811 дка защитена територия край Пловдив: Въпрос на преценка е дали ще има новСтана ясно, че имало нереализирано инвестиционно намерение за зоната