Община Пловдив е отнела разрешителното за удължено работно време на клуб „Сикретс”, след като заведението на няколко пъти бе хванато да работи в разрез с установените правила.

Още през 2020 година  при масираните проверки в Пловдив на дискотеката в хотел „Санкт Петербург”, тя бе хваната да работи без необходимите документи за това – разрешение за удължено работно време.  Актовете на заведението, което се стопанисва от „Сикретс Смарт” бяха написани -  два на  03.02.2020г., а другото на 21.04.2020 година.  

Година по-късно обжалваните актове от дружеството влязоха в сила, тъй като съдът ги потвърди на две инстанции.  Така зам.-кметът по обществен ред и сигурност Йордан Ставрев ги е изпратил по компетенция на районния кмет Стоян Алексиев, като последното е било на 02.04. 2021 година.

Според Наредбата за осигуряване на обществения ред чл. 11 ал.5: „При неспазване на удълженото работно време от търговските обекти, определено в разрешението, издадено по реда на ал. 2, и две нарушения, констатирани с акт на контролен орган, разрешението за удължено работно време се отнема”.

С други думи – Община Пловдив е трябвало да пристъпи към отнемането на разрешителното за удължено работно време. Със заповед на кмета Здравко Димитров функциите по издаване, прекратяване и отнемане на разрешително за удължено работно време е на районните кметове за съответните обекти.

Наш репортер се свърза и с кмета на район „Северен” Стоян Алексиев, за да го попита какви действия е предприел по привеждането на наредбите в изпълнение. Пред наш репортер Алексиев обясни, че той е написал заповед на дружеството „Сикретс Смарт”, че разрешението за удължено работно време се отнема. Това се е случило на 5 май – 34 дни след писмото на зам.-кмета по обществен ред и сигурност.

„Започнахме процедура по отнемането на разрешителното за удължено работно време след писмото на г-н Ставрев. Спазваме всичко по нормативната уредба”, заяви Алексиев. Това означава, че на 19 май изтича срокът за обжалване на неговата заповед.

Тук обаче изниква въпросът, има ли право клубът да работи?

Двата нормативни акта, които касаят даването и отнемането на разрешителното за удължено работно време са Законът за защита от шума на околната среда и Наредбата за осигуряване на обществения ред. В случая и двата нормативни акта са сравнително нови, като законът дава повече правомощия на общините да следят за спазването на тези правила. С поправките в общинската наредба обаче няма ясен и категоричен отговор каква е процедурата за отнемане на разрешителното – дали става със заповед или просто уведомление, че то е отнето.

Районният кмет заяви, че той е писал заповедта по наредба – с други думи издал е индивидуален административен акт, а според АПК той може да се обжалва в 14-дневен срок и това спира неговото влизане в сила.

Общински юристи обясниха, че разрешителното за удължено работно време, което се прекратява или отнема е с уведомителен режим. С други думи – дружеството  се уведомява, че разрешителното им е отнето, те могат да обжалват, но това не спира изпълнението.

 Нито в Закона за шума, нито в Наредбата за осигуряване за обществения ред е написан редът, по който трябва да бъде отнето разрешителното за удължено работно време.

В заповедта на кмета  Здравко Димитров е написано, че районните кметове трябва да уведомяват на всяко тримесечие началника на съответното районно полицейско управление за издадените, отказаните или отнетите разрешителни за удължено работно време с цел осъществяване на контрол. Редът по процедурата за отнемане обаче също не е описана.

Видно от публичните регистри на Община Пловдив към днешна дата дружеството „Сикретс смарт” разполага с разрешително за удължено работно време за клуб „Сикретс”  от дата 11.11.2020 година до 12.11 2021 година.

Въпросът е обаче дали към днешна дата заведението може да работи, предвид хипотезите при разчитане на Закона за защита от шума в околната среда и Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив?  Предвид факта, че обжалването на заповедта може да отнеме месеци, то логично е компетентната прокуратура в Пловдив да провери фактите и обстоятелствата около този казус и да предприеме мерки, за да се спази духа на закона.

Заради нарушения! Два големи нощни клуба в Пловдив пред затваряне"Сикретс” и „Премиер” са без документи за удължено работно време