Общинският съвет  ще гласува отмяна на решението си за присъединяването на село Белащица към Община Пловдив. Предложението е депозирано в местния парламент, след като областния управител Ангел Стоев е върнал решението като незаконосъобразно.

В мотивите на Стоев е записано, че подписката, която е била депозирана в Общинския съвет – Пловдив, а след това дадена за проверка в ГРАО, е показала  недостатъчен брой подписи на лица от населеното място.  От 490 подписа е имало 72 некоректни записи. Така в нея валидни са били 418 при 436 нужни на хора с постоянен адрес в Белащица.

Председателят на Общинския съвет Александър Държиков е приложил становище, според което  се  отменя решението, взето от местния парламент за присъединяването на селото Родопската яка.

Припомняме, че по закон подписката за референдум може да бъде върната веднъж, за да се отстранят нередности. Това обаче се е случило веднъж преди да се дадат подписите заради формата й. Това означава, че Инициативния комитет няма право на втора корекция по нея.

Нова инициатива за присъединяването на Белащица към Община Пловдив може да се случи не по-рано от 6 месеца според закона.

След проверка на ГРАО: Подписката с искане за референдум в Белащица не е валидна62 от подписите в нея не са признати

Пловдив каза "да" за присъединяването на БелащицаОбщинските съветници гласуваха с пълно мнозинство