Разнообразни безплатни занимания за децата през лятната ваканция ще се предлагат в различни места в Пловдив, става ясно от публикуваната от Министерството на образованието информация. Участието е по желание и според интересите в сферите четене, изкуства, развлечения, спорт и туризъм.

Сред предложенията са посещения на музеи и паметници, свързани с исторически събития и други инициативи. Има забавна математика и забавна астрономия, хип-хоп танци, паради на хвърчилата, екскурзии и експедиции, както и състезания по различни видове спортове.

Графиците са обявени с дни и часове на провеждане, контакти с ръководителя, който води заниманията, и мястото, където те се провеждат. Основно това са Центровете за подкрепа за личностно развитие, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, училища, културни институции, читалища и бази на спортни клубове.