Бюджетът на "Пловдив 2019" за 2022 г. бе одобрен на сесията на Общинския съвет с 27 гласа "за" и 8 "въздържали се". Финансирането фондацията бе в дневния ред на местния парламент. Той възлиза на 2 594 835 лв. Приходите са от субсидия от общината 1 012 919 лв., налични средства на стойност 844 570 лв., третото перо е финансиране на проекти към програма „Еразъм+” – 737 346 лв.

Средствата са преди всичко за артистични дейности. 75 412 лв. са заложени за проекти по отворена покана „Наследство 2020”, а за „Наследство 2021-22” – 830 558 лв. Както знаем, немалко от проектите бяха пренасрочени заради дългите периоди на локдаун и се проведоха през миналата и тази година. Средствата за програма „Полети” за млади таланти са 24 900 лв., а за съфинансиране по европейски проекти и съвместни проекти в мрежата на Европейска столица на културата – 737 215 лв.

Останалите са за издръжка на фондацията.

Отчетът за първото тримесечие на "Пловдив 2019" също бе приет без разисквания с 29 "за" и 9 "въздържали се".