Община Пловдив е започнала отчуждителни процедури за четири имота, които са нужни за новата пътна връзка между „Южен” и „Тракия”. Това на практика е и най-големият проект на градските власти, чиято прогнозна стойност е над 70  млн. лева.

Четирите имота се намират в обхвата на естакадата, която трябва да свърже двата района. Най-големият от тях е 4,8 дка, а определената му цена е 145 хил. лева. Общата стойност на имотите е 230 хил. лева, а общата им големина е малко над 7 дка.  Собствениците на имотите не могат да обжалват процедурата по отчуждаване, но могат да оспорят в съда размера на обезщетението в съда.

Новата пътна връзка има проект от близо 5 години,  като тя директно ще свърже не само двата района, а и индустриалните зони – „Юг” и „Тракия”.  Община Пловдив бе пуснала обекта за финансиране  през държавата, но тя не бе одобрена в списъка на МРРБ.  Единственият одобрен проект  бе реконструкцията на Голямоконарско шосе.

Проектът за новата връзка е за продължението на бул. „Ал. Стамболийски” над жп линиите и връзката й с бул. „Цар Симеон”. Мостът има и строително разрешение, като включва и детелина над жп линиите.  Развръзките й ще  позволяват от Кукленско шосе директно да се излиза към Асеновградско шосе, което ще  отпуши значително и надлез „Родопи”.  

Новата пътна връзка е част от вътрешния ринг на Пловдив, който трябва да изкара транзитния трафик от центъра на града. Другите проекти за т.нар. вътрешен ринг, които трябва да се реализират са новия мост над река Марица и продължението на бул. „Северен”. С трите проекта плюс „Модър-Царевец”, ще може да се прави цяла обиколка на Пловдив, без да се влиза в Централна градска част.