Община Пловдив възнамерява да тегли трети голям заем в рамките на този мандат. Той е размер на 12,8 млн. лева и е необходим за изграждането на трета клетка на Депо за неопасни отпадъци в село Шишманци. Оператор на депото е именно Община Пловдив.

Решението за предвиждането на дълга в бюджетната прогноза на Общината ще се гласува на сесията на местния парламент другата седмица. Записано е, че заемът трябва да се усвои през 2022 година.

От началото на мандата на Здравко Димитров вече бяха изтеглени два големи заема. Първият бе за 30 млн. лева по фонд ФЛАГ, който е необходими за съфинансирането по Водния цикъл, чиято обща стойност е 115 млн. лева.

Другият бе от 40 млн. лева за четири инфраструктурни проекта и техника на ОП „Чистота” и ОП „Паркове и градини”.

След всички тези заеми прогнозата на Община Пловдив е че към 2023 година –в  края на мандата дълговете й ще са 82 млн. лева. Към днешна дата те са около 32 млн. лева с кредитите, които обслужва.

 Изграждане на трета клетка в Шишманци идва след предложение на кмета Здравко Димитров за създаването на общ фонд, в който да участват деветте общини Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Раковски и Брезово. Целта е да се инвестират средства в поддръжката на депото в Цалапица и изграждането на нова трета клетка в Шишманци.
„Към момента капацитетът на построените и въведени в експлоатация клетки 1 и 2 е изчерпан и се преминава в режим на аварийност. Ако МОСВ одобрят заложените параметри и реализираме планираната инвестиция в завода в Шишманци, ще решим проблемите с отпадъците на Пловдив за 30 години напред“, заяви наскоро зам.-кметът с ресор екология Анести Тимчев.

Пловдив генерира над 160 000 тона отпадъци годишно, а възможностите на завода в Шишманци са да преработва 125 000 тона. Това налага да се търси решение, като се удължи комплексното разрешително за работа на сметището в Цалапица и там да продължи депонирането на част от отпадъците.