Във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма "Развитие на регионите" за изпълнение на Плана за интегрирано развитие в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 Община Пловдив отправя покана към всички заинтересовани страни за присъствие на информационно събитие, което ще се проведе на 24.04.2024г. /сряда/ от 14.00 часа, в Дом на културата „Борис Христов“,  ул. „Гладстон“ № 15, малка конферентна зала.  

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

На събитието Община Пловдив ще представи своите намерения за участие с проекти идеи  в процедурата за подбор, а заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи  да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи.

На интернет страницата на Община Пловдив е публикувана покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив, както и важна информация за допустими мерки по програмата, допустими бенефициенти, условия за кандидатстване.

Линк към информация за подаване на проектни идеи: https://www.plovdiv.bg/slider/pokana-plan-razvitie/