Община Пловдив пусна обществената поръчка по програмата за „Чистя въздух” през оперативна програма „Околна среда”. Тя е била пусната на 3 ноември от бившия зам.-кмет Анести Тимчев, а в първия ден на новия градоначалник Костадин Димитров тя е станала видима. Процедурата е на стойност от 28 млн. лева без ДДС, като е разделена четири позиции за различните видове отоплителни уреди.  Те трябва да заменят старите печки, които са на твърдо гориво и замърсяват атмосферния въздух в Пловдив.  В сумата също е монтажът им, както и гаранционното обслужване на уредите.

В програмата има промяна, като част от финансирането е оставено в резерв. То е в размер на 4,4 млн. лева, което ще бъде пренасочено към отоплителните уреди, за които има по-голям интерес.

Най-голямата част от финансирането е за закупуването на климатици. Сумата е за 14,3 млн. лева срещу нея трябва да се закупят 6435 климатици. Най-много от тях са с големина 12-ки  -2967 броя. Ако интересът към климатиците е по-голям, ще бъдат пренасочени въпросните 4,4 млн. лева за покупката на още 1900 отоплителни системи и така общият им брой ще стане 8365.

Втората най-голяма позиция е за закупуването на камини и котли на пелети. Сумата е 8,8 млн. лева, а срещу това ще се доставят 354 от уредите.

Новата опция, която се предвижда в този програмен период е монтирането на термопомпи и вентилаторни конвектори за 4,4 млн. лева.Броят на термопомпите  е около 200, а 100 са конвекторите. Ако интересът към тях е по-голям, то сумата от 4,4 млн. лева ще бъде разпределена за тази позиция за същия брой отоплителни уреди.   Последната позиция е за закупуването на радиатори за 1,3 млн. лева.

Оферти по поръчката ще се приемат до 5 декември, а Община Пловдив се очаква да рестартира приема на документи от граждани за подмяна на уредите.

Освен тази поръчка, градските власти са пуснали още 4, които са свързани с проекта.  Една от тях е за демонтажа на старите уреди за 260 хиляди лева, а другите  за визуализация и техническа помощ, която е задължителна част при европейско финансиране.

Пловдив взима 28 млн. лева за безплатни климатици и термопомпи, с 10 млн. маха и „калните петна”През 2024 година предстои въвеждането на Зоните с ниски емисии

Приключва кампанията за раздаване на безплатни климатици за по-чист въздух в ПловдивЩе има втори шанс за кандидатстване през следващия програмен период