Приключи кампанията за подмяна на стари печки с нови отоплителни уреди в Пловдив. Тя се осъществяваше по прокет, чиято крайна цел бе подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление. Причината е изтичане на срока за изпълнение на проекта и достигане на индикатора за подписани договори с домакинства, заложен по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., посочват от Общината. 

Всички, които са заявили участие в проекта и не са подписали договор с общината до 01.09.2023 г., ще имат възможност да кандидатстват за следващия програмен период, който се очаква да започне през ноември.

Община Пловдив ще обяви и нови дати за прием на декларации, а пилотно в програмата ще могат да участват и „енергийно бедни домакинства“, които ще могат да кандидатстват за монтирането на фотоволтаични системи 4 kW за производство на електроенергия за собствено потребление.

Още 28 млн. лева за безплатни климатици на пловдивчани, този път слагат и фотоволтаициОбщина Пловдив пусна първата поръчка за подготовка на програмата „За по-чист въздух!"

Община Пловдив напомня, че всички домакинства, в които е извършен монтаж на нов отоплителен уред, са длъжни да предадат старите си печки. Демонтажът и събирането на уредите за битово отопление на дърва и въглища се извършва от „Моби – шоп“ ЕООД, като представители на фирмата предварително се свързват с гражданите за уточняване на ден и час на демонтажа. Телефон за контакт с офис на „Моби – шоп“ – 032/26 09 30.