Рестартираната процедура за строителството на „Даме Груев” след решение на КЗК посочи за победител друга фирма. Комисията към Община Пловдив е класирала на първо място софийската фирма „Парсек груп”, която бе отстранена на предишната процедура. Тогава на първо място бе избрана пловдивската компания „Пътинженеринг”.

КЗК обаче върна решението след жалба на „Парсек”, като при повторното разглеждане на техническите предложения всички останали фирми са били отстранени. Така ремонтът ще бъде извършена от „Парсек груп”, която е предложила 6,167 млн. лева без ДДС.  Възможно е обаче и новото решение да бъде атакувано в КЗК, което да забави пак строителството и проектирането на пътната артерия в Кючука.

Поръчката е на инженеринг, като трябва да се преработи сегашния технически проект, който е за реконструкция в сегашния й габарит.  Строителните дейности са разделени на три етапа -   Разработване на инвестиционен проект във фаза, Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на ул. „Даме Груев“ и  Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на отделните етапи до завършване на целия обект и въвеждането му в експлоатация. Предвижда се изпълнението на строителството да става на три етапа.

Препятствие пред ремонта на ул. „Даме Груев”, КЗК отмени избора на фирмата победителОбщина Пловдив ще върне процедурата до разглеждането на техническите предложения

В друга процедура за а ремонта на ул. „Владая” и направата на новата й връзка с бул. „Марица – Юг” също има избран изпълнител. Там на финала останаха „Парсек груп” и златоградската фирма „Енчевгруп”, като на първо място е била класирана втората компания с оферта от 2,199 млн. лева без ДДС. Решението обаче е атакувано отново от "Парсек груп" в КЗК. 

Припомняме, че заради инвестицията Министерския съвет отпусна 1 млн. лева за изграждането на пътя, останалите 1,7 млн. лева ще бъдат от бюджета на Община Пловдив.  Новата пътна инфраструктура ще спомогне и за цялостното развитие на източната индустриална зона.

Поръчката включва разваляне на стара паважна и тротоарна настилка, изграждане на пътна конструкция и изграждане на кръгово кръстовище. То ще бъде точно преди разделянето на ул. „Владая” с ул. „Правда”, също така изграждането на новата връзка с бул. „Марица – Юг”.

В поръчката е заложено още велоалея, бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и достъпна среда за хора с увреждания.

Също така изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, които включват магистрален и хранителен водопровод от полиетиленови тръби и два канализационни клона. Изграждане на тръбна канална мрежа и кабелни шахти. Ново улично осветление с подмяна на стълбове. Изграждане на светофарни уредби.

Софийска и златоградска фирма на финала за новата пътна връзка в ПловдивРемонтът на ул. „Владая” е свързан с инвестицията върху бившия завод "Пулпудева"