Част от метачките на ОП „Чистота” ще влязат в XXI век, като скоро ще разполагат с  вакуумни устройства. От общинското предприятие са пуснали обществена поръчка за закупуването на  прахосмукачки за събиране на листа и дребногабаритен отпадък.

Поръчката е на стойност от близо 50 000 лева с ДДС, като бъдещият изпълнител трябва да достави минимум 24 броя вакуумни устройства съгласно изискванията на Техническата спецификация. 

Устройствата трябва да са нови, придружени със съответните сертификати за качество и произход.  В техническите характеристики е записано, че всички устройства трябва да са с  окомплектована със сменяем контейнер от филтруваща материя за многократна употреба, с полезен работен обем минимум 200 литра. Тя трябва да бъде с кабел поне 3 метра, като двигателят да е бензинов минимум 150 кубически сантиметра. Максималното тегло трябва да е 37 кг. Гаранцията трябва да е поне 12 месеца.

„Имаме 416 метачки, а незаетите щатове са 16. Градът се разраства и ако съкратим персонал, то това ще се отрази на качеството на услугата. Поради това трябва да се инвестира в техника, която да подобри услугата”, обясни шефът на общинското предприятие Димитър Георгиев преди време.