Цял квартал, който от години чака да бъдат решени  проблемите му, ще бъде изцяло обновен с близо 4 млн. лева. Район „Централен” пусна обществена поръчка за ремонта на ВиК мрежата,  улиците, тротоарите и паркингите в карето между бул. „Пещерско шосе”, бул. „Копривщица”, ул. „Данаил Юруков ” и бул. „Свобода”.

Кметът на район „Централен” Георги Стаменов обясни, че в зоната имат проблеми от над 30 години с наводнения,  като причината е остарялата ВиК мрежа. Тя трябва да бъде изцяло обновена, като в това число влиза и подмяната на колектор.

„Ще търсим пари от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което финансира такъв тип обекти. Належащо е там да се направи реконструкция на канализацията и водоснабдителната мрежа, а оттам започваме – улици, паркинги, тротоари. Подобно на проекта, които реализирахме по „Региони в растеж”, каза Стаменов.

В поръчката е записано, че бъдещият изпълнител трябва да разработи  инвестиционен проект, като засегне всички обекти на интервенция от елементите на градската среда. В това число -  благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на  площадки и зелени площи за широко обществено и ограничено ползване, реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари, с осигуряване на обществени паркинги.

В техническото задание е дадено реконструкцията на улиците „Леденика”,” Върховръх” „Данаил Юруков”  с прилежащите им паркинги и тротоари, както и реконструкция на пространството, заключено между ул. „Леденика“ и ул. „Върховръх“ за паркинг, с ориентировъчна  обща квадратура тротоарна и пътна 16 380 м2, от тях за реконструкция на тротоарна настилка около 9 950 м2, включително алеите пред блоковете.

Също така да се обнови северния тротоар на бул. „Свобода” в участъка от бул. „Копривщица” до бул. „Васил Априлов” ориентировъчна площ 3700кв.м.-с велоалея от бетон 2.5м.  Площи за озеленяване  и рехабилитация в зоната, които трябва да се облагородят са около 11 000 кв.м.