Община  Пловдив отвори офертите си за двата най-големи ремонта на пътна инфраструктура  , които предстоят – за Рогошко шосе  и Голямоконарско шосе на обща стойност от 34 млн. лева. По двете поръчки няма изненади, като обичайните фирми, които работят под тепетата са подали своите оферти.

За Рогошко шосе са кандидатствали четири фирми – „Парсек груп”, които  работят по „Даме Груев”; „Европейски пътища” – реализирали редица проекти  в Пловдив;  „ИСА – 2000”, коитто ще правят пробива под „Водната плата”, както и консорциум „Адата 22” с участници „Вейл конструкции” и „София асфалт”, взели  ремонта на бул. „Хаджи Димитър”.

Най-после! Пуснаха поръчка за 15 млн. лева за най-разбитото шосе в ПловдивДо 3 октомври приемат оферти за Рогошко шосе, увеличиха срока и за Голямоконарско

Реконструкцията  на Рогошко шосе е с прогнозна стойност от 15 млн. лева с ДДС.

Строителните  дейности ще обхванат от моста на Адата  до землищна граница на град Пловдив. В поръчката е и обслужващата улица, свързваща Рогошко шосе и бул. „Марица – Север“.

Дейностите  включват разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.  Също така  нова канализация и отводняване, както и подземна инфраструктура и осветление.  Общата дължина, която ще бъде ремонтирана е 4,3 км плюс 550 метра обслужващата улица.

За Голямоконарско шосе са кандидатствали същите фирми  от поръчката за Рогошко шосе, без консорциума „Адата 22” с участници „Вейл конструкции” и „София асфалт”. Така оферти са подали „Парсек груп”, „Европейски пътища” и „ ИСА – 2000”.

Прогнозна стойност  за реконструкцията на Голямоконарско шосе е  от 19 млн. лева с ДДС,.  Строителните дейности ще бъдат от землищната граница на Община Пловдив ( Царацовски пътен възел)  до бул. „Дунав”.  Реконструкцията и разширението ще бъде по одобрен проект – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, велоалеи , ново кръгово кръстовище  и локали. Също така ще има нова ВиК мрежа, отводнителни съоръжения,  напоителна система, нови стълбове и ЛЕД осветление. Максималният срок на всички дейност трябва да не е по-дълъг от 24 месеца.

Пуснаха поръчката за входа на вътрешната магистрала на Пловдив за 19 млн. леваДо 12 септември събират оферти за реконструкцията на Голямоконарско шосе