Новият Бетонен мост в Пловдив, който трябва да замени сегашното съоръжение, ще бъде  с директна връзка към „Автогара Юг” в западна посока. Така автомобилите, които идват от Централна гара ще могат да се качат на съоръжението директно на него. От друга страна шофьорите, които идват от Кючука, ще могат да отидат в западна посока директно от моста.  Новата развръзка към съоръжението е изключително практична, тъй като в момента идващите коли от „Южен” през моста отиват до кръстовището до ул. „Авксентий Велешки”, където правят обратен в посока гарата.  

Идейният проект е разработен от НКЖИ, като скоро той ще бъде съгласуван с Община Пловдив. Тепърва обаче ще се постави на обсъждане разработката.  В нея е застъпено да има кръгово кръстовище на второто ниво, за да могат колите да използват всички възможни развръзки. Предвижда се двете платна на моста да бъдат с две ленти. Самият надлез ще бъде по-висок, като ушите, които отвеждат колите от източна посока ще бъдат по-дълги от сегашните заради наклона и височината.

Изграждането на новото съоръжение може да започне след направата на пробива под гарата и демонтирането на сегашното съоръжение. Ангажиментът за нов Бетонен мост е на НКЖИ – проектиране и изграждане, като финансирането ще се търси от държавната компания.    

В момента все още тече проектирането на пробива от и фирмата изпълните”Трейс холд груп”. Очакват се фирмата да започне дейности от страната на район „Южен”.

Повече за пробива – в линковете:

Започват пробива под гарата от страната на Кючука, проектът още не е внесен в Общината и НКЖИОтчуждават 14 имота за мащабния проект, който ще се изпълни от „Трейс холд груп”

Разбиват част от новия бул. „В. Априлов” заради пробива под гарата, взимат и от двора на школотоГласуват новия ПУП на зоната преди „Трейс холд Груп” да внесе проекта

Общината купува 14 имота за пробива под гарата, съдбата на Бетонния мост ясна до 10 дниОтчуждават част от автогара „Родопи” и хипермаркета на „Македония” заради пробива