НИНКН излязоха с позиция относно оградата на Небет тепе. Оттам казват, че становището е от 2022 година, като след това е потвърдено през 2023 година. То гласи, че оградата проектът за Небет тепе е съгласуван със забележките за недопустимостта на оградата. В позицията се казва още, че в института не е постъпвало писмо от Община Пловдив с искане "на инструкции” и няма как те да променят становището си.

Писмото обаче се разминава с позицията на кмета Костадин Димитров. Той  заяви, че те не искат друго освен позицията за недопустимост на оградата. Още преди срещата с шефа на НИНКН арх. Петър Петров на Небет тепе през март тази година, те са пуснали писмо до института с искане на становища и насоки за действия.

„Виждаме, че от НИНКН го изпращат до медиите, но защо не и до нас?”, заяви Димитров. Той каза, че в понеделник от Община Пловдив ще излязат с цялостна позиция относно дискусията за Небет тепе и комуникацията с НИНКН.

Градоначалникът неведнъж заяви, че основното притеснение на Община Пловдив е да не се случи така, че при премахването на оградата от Управляващия орган да наложат сериозна финансова корекция от 25% на целия проект. Действията за бъдещето на оградата пък ще бъдат изцяло съобразени с НИНКН.

Ще остане ли оградата на Небет тепе?ПП – ДБ настояват, че е незаконна – кметът чака конкретни насоки от Министерството

 

Ето и цялата позиция на НИНКН:

Националният институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата не са съгласували ограда на Небет тепе. Институтът и МК са заявили ясно, че оградата на Небет тепе е недопустима. Тази позиция е последователна и непроменена в целия процес на съгласуване, продължил няколко години. Становището на НИНКН от 21 март 2022 г. гласи: "Заданието не поставя изискване към проекта за изграждане на ограда.

Оградата създава друг образ и начин на функциониране на комплекса, като ограничава свободния достъп на жителите на града. Включването ѝ в проектната документация на този етап е недопустимо“. Това мнение е потвърдено в становището на министъра на културата от 5 април 2022 г. И двата документа подчертават, че удачният начин да бъде опазена недвижимата културна ценност е с видео наблюдение, а не с ограда.

Законовата процедура на съгласуване завършва със становището на министъра на културата. То става неразделна част от проекта. Проектът не може да се разглежда като самостоятелен документ и не може да противоречи или да пренебрегва становището на МК. Ако в съгласувателното становище има забележки, проектът се изпълнява съобразно тях. Проектът за Небет тепе е съгласуван със забележките за недопустимостта на оградата.

Инспекторатът по опазване на културното наследство е направил проверка на обекта през август и октомври 2023 г. и е констатирал, че оградата не отговаря на съгласувания проект. Институтът е изпратил копие от протокола до кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Директорът на НИНК арх. Петров посети обекта през март тази година заедно с проектанта, зам.-кмет на Пловдив и представител на изпълнителя. На тази среща е поискал да спре изпълнението на оградата и за пореден път е повторил, че тя е недопустима за стария град.

Миналата седмица НИНКН е препотвърдил становището си в писмо до Инспектората по опазване на културното наследство. В института не е постъпвало писмо от Община Пловдив с искане "на инструкции“. Не следва да се очаква, че НИНКН и МК ще променят становището си.

На Небет тепе е излят бетон, който липсва в проектите, не фигурира във внесената проектна документация и не е съгласуван. Изпълнени са строителни работи без никакви чертежи и без одобрение от упълномощените институции.

Металната ограда на Небет тепе нарушава архитектурния контекст на Стария град и съществуващите там масивни каменни огради.

Небет тепе е на първо място градски парк, в който има археологически обекти, а не археологически обект, който трябва да бъде ограден.

НИНКН заяви многократно през последните месеци, че оградата е недопустима. Надяваме, че оспорването на становищата на държавните институции не е опит за прехвърляне на отговорност.