Колко време може да се отлага едно неотложно почистване на растителността в коритото на река Марица в Пловдив? Ако съдим по примера на Община Пловдив –  3-та година, а в същото време неотложността от почистването на коритото става все по-голямо.

По всичко личи обаче, че това няма да се случи и преди дъждовния сезон през есента, който чука на вратата. Причината е, че Община Пловдив отново е отстранила фирмата „БКС – Озеленяване” и е избрала фирма „Ростер” за почистването въпреки решението на ВАС и КЗК от юли тази година.  

„Против всички норми постановени от Закона за обществените поръчки в България комисията по ЗОП към община Пловдив обявява за победител  фирмата дала най-висока цена, при определящ критерий „цена”, заложен в критериите за участие от същата тази комисия. Сам по себе си критерият „цена” е лишен от всяка субективност и гарантира пълна прозрачност и равнопоставеност при избора.

Чистенето на Марица: Резачи на дървета взимат по 6646 лв. заплата с парите на пловдивчаниОбжалват поръчката за спешното почистване на реката в Пловдив, дадена на фирма „Ростер”

Комисията за обществени поръчки към община Пловдив обаче не е готова да се съобрази с решението на ВАС  и търси вратичка в ЗОП, за да го заобиколи по всички възможни начини за да възложи поръчката на избраната вече фирма „Ростер”.  В свое интервю заместник- кметът на общината с ресор „Екология” Анести Тимчев, открито заявява, че са предпочели фирмата с най-висока цена, защото знаели какви  са нейните капацитет и възможности, докато останалите фирми не разполагат с такива. След като тази информация е достатъчна на Комисията по ЗОП в Пловдив да определи изпълнител на посочените дейности, тогава какъв е смисълът от цялата процедура по обявяване на обществена поръчка и задаване на критерии за участие?  Освен пристрастие към  фирма „Ростер”, избрана за победител в явно нарушение на закона, г-н Тимчев  заявява и своето несъгласие с провежданите по ЗОП процедури, считайки, че общинските ръководства могат сами да  носят отговорността за решение, като това коя фирма да изберат за изпълнение на определена дейност „в името на обществения интерес”, казва управителят „БКС Озеленяване” Наталия Русева.

Видно от профила на купувача Община Пловдив с решение от 15 август отново избира фирма „Ростер” за победител в процедурата, макар ВАС и КЗК да са отменили предишния избор.  Тъй като водещият фактор е цена, от комисията към Община Пловдив са отстранили „БКС – Озеленяване” отново, този път по друга причина – разминаване в ценовата оферта.  Предложената сума от „Ростер” в процедурата бе близо 1,2 млн. лева без ДДС, а на другата фирма – 977 хил. лева.

От „БКС – Озеленяване” вече са подали жалба в КЗК заради новото решение, а това означава, че ще има цикъл от поне 4 месеца до окончателното решение на ВАС.  Компанията смята, че няма да е изненада, ако  накрая комисията към Община Пловдив прекрати въпросната поръчка и позовавайки се на чл.79 от ЗОП ще премине към договаряне без предварително обявление, за да възложи дейностите на така предпочитаната от Тимчев фирма.

Това пък се случва 10 месеца след предупреждението на зам.-кмета, че 6-метрова вълна може да залее Пловдив, ако не се почисти спешно река Марица.

Анести Тимчев: 6-метрова вълна може да залее Пловдив, ако Марица не се почисти спешноТова ще доведе до прекъсване на водоподаването в града, допълни той