Националната агенция за приходите Пловдив събра близо 1,7 млн. лева просрочени задължения в рамките на месец в резултат от проведени срещи с лица, с голям размер на дълга. Длъжниците са поели ангажимент за внасяне на още над 10 млн. лв. за данъци и осигурителни вноски в краткосрочен план. Това се случва след новата методика на шефа на НАП в Пловдив Венелин Найденов в организираните спешни персонални срещи с най-големите длъжници, което доведе до бързи положителни резултати при събирането на публични дългове, съобщават от приходната агенция. 

Найденов и Ставракева – директор на дирекция „Събиране“ са разговаряли с представители на 35 задължени лица в рамките само на двадесет дни като в партньорски дух са обсъдени възможностите за плащане, включително на части.

Близо 50% от длъжниците са направили плащане непосредствено преди срещите и са погасили задължения в размер 609 хил. лв. Платените задължения след срещите, в резултат на поети ангажименти са над 1 млн. лв. Всички лица са поели ангажимент за плащане както на просрочените задължения, така и на текущо възникващите в резултат на подадени декларации. 

Срещите с лица със закъснели плащания към бюджета продължават.