Пускат на търг луксозна къща в димитровградското село Воден от приходната агенция в Пловдив. Къщата се състои от два етажа, сутерен и гараж с разгърната застроена площ 531,30 кв. м. Поземления имот е с площ 1120 кв. м. На сутерена са изградени стая за билярд, фитнес, котелно помещение, сауна джакузи, киносалон, складово помещение и кухня. Къщата е с функционираща отоплителна инсталация. В двора на къщата има изградено масивно барбекю на 35 кв. м. и 62 кв. м. плувен басейн.

Недвижимият имот е в режим на съсобственост и това налага разделянето му на две и провеждането на два явни търга, на които се предлагат по ½ идеални части от него. За удобство на потенциалните клиенти търговете са организирани на една дата. Първоначалната тръжна цена на всяка  ½ идеална част от имота е 300 000 лв. 

Огледите ще се извършват всеки присъствен ден до 22.06.2021г. от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес с. Воден, местност „НАД СЕЛОТО“, след предварителна уговорка с публичните изпълнители.

Търговете с явно наддаване ще се проведат на 29.06.2021 г. от 11.00 и от 13.00 часа в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив - Офис гр. Хасково, бул. “България“ № 152, ет. 8.

Имуществото на задължените лица се обявява на публична продажба чрез търг с тайно или явно наддаване, след изчерпване на всички способи за доброволно изпълнение относно събирането на просрочени публични задължения. С приходите от провежданите търгове се покриват частично или напълно публични задължения на собствениците им.