Община Пловдив най-после пусна  обществената поръчка за изграждането на система за управление на градския транспорт и електронното таксуване.  Предметът й е  „Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажби на обществени услуги за градска мобилност“.  Прогнозната стойност на поръчката е 12 млн. лева без ДДС, а видно от документацията „надграждането” напрактика ще бъде изграждане на изцяло нова система.

Фирмата, която бъде избрана, ще трябва  да надгради и модернизира съществуващата система за управление на градския транспорт  чрез доставка и инсталация на оборудване и софтуер, обезпечаващи оптимизиране на ефективността на функциониране на Системата за управление на градски транспорт, както и да поддържа услугите по контрол на таксите в Синя зона.

Изпълнителят ще трябва да достави оборудване и централизиран софтуер, както и такъв за подвижния състав на превозните средства от градския транспорт.

Също така да осигури портативни ръчни четящи устройства за контрол на пътниците в градския транспорт и за контрол по редовността на паркирането - контрольорски устройства, както и съответния приложен софтуер.

Друго изискване е за портал. за зараждане на превозните документи – смарт карти за градския транспорт.

За Синя зона трябва има модули за управление на прилагането на принудителни мерки при неправилно паркиране; управление на служебни абонаменти; за управление на локално паркиране по местоживеене; модул за контрол и отчетност на продажби на талони.

Фирмата ще има ангажимент и да обучи служителите на Община Пловдив за боравене със  софтуера и устройствата, които  ще достави.

Видно от документацията, на практика почти всичко ще бъде ново, а от системата на „Индра” почти нищо няма да се ползва.

Оферти ще се приемат до 21 октомври, а след като се сключи договор компанията ще има ангажимент  до 3 месеца да достави оборудването, а след още 9 да го въведе в експлоатация.

Възложител на поръчката не е зам.-кметът по транспорт Тодор Чонов, а шефът на отдел „Обществени поръчки” Тодор Тодоров.

Очаквайте подробности за това какво ще представлява новата система за градски транспорт и паркиране!

Наднича ли нова „Индра” в Пловдив през поръчка за 3 млн. лева за Синя зона и паркирането?Новата система за администриране и плащане може да превърне паркоматите в неизползваеми

Пробват да „съживят” системата на „Индра” с 600 000 лева, реформата в транспорта – отново миражОбщина Пловдив завежда два иска срещу испанска фирмата, единият е частичен за 1,5 млн. лева