Министерството на културата (МК) ще сезира прокуратурата с резултати от започналата втора подробна проверка на прокопания тунел до римския стадион в Пловдив, съобщиха от МК. Министър Велислав Минеков стартира незабавно административно производство по силата на Закона за културното наследство.

 То е въз основа на представения на 29 ноември констативен протокол от спешната проверка на комисия с участието на представител на главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство", при която е установено прокопаването на тунела.

Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" ще извърши подробна проверка на обекта с комисия, в която ще има отново представител и на Регионалния археологически музей в Пловдив. Втората проверка има за цел да установи какви и колко точно на брой нарушения на Закона за културното наследство и други нормативни актове са били направени.

До момента е безспорно, че извършителите на деянието нямат необходимата съгласувана от МК документация, която да им позволи прокопаването на тунел, както и на място не е присъствал наблюдаващ археолог, какъвто трябва да има според Закона за културното наследство, уточняват от МК. Отделно е установено, че са застрашени и основите на къщите, в близост до които е копано.

Прокуратурата тръгва по петите на автора на катакомбите под Главната на ПловдивПроверката идва след няколко жалби на собственици и публикация на TrafficNews