Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще открие на 21.05.2024 г., вторник, в 10 часа в заседателната зала на общината междуинституционална среща, посветена на координация на работата им за постигане на бърза и ефикасна защита на правата и интересите на лица, пострадали от домашно насилие и лица, живеещи под прага на бедността.

Организатор на кръглата маса е Адвокатска колегия - Пловдив, със съдействието на Община Пловдив.

На срещата ще присъстват представители на държавни и общински институции, представители на местната власт, на МВР, на Съдебната власт, Адвокатурата, Административни ръководители на болнични заведения, директори на училища и детски градини и други.