Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Пловдив /РСУО/ гласува на заседание днес изграждането на трета клетка на Депо за неопасни отпадъци (ДНО) в с. Шишманци, Община Раковски. Предложението беше прието единодушно.

Одобрението за изграждане на трета клетка в Шишманци идва след предложение на кмета Здравко Димитров за създаването на общ фонд, в който да участват деветте общини Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Раковски и Брезово. Целта е да се инвестират средства в поддръжката на депото в Цалапица и изграждането на нова трета клетка в Шишманци. Прогнозната й стойност е 9,3 млн. лв., които ще бъдат осигурени чрез кандидатстването през различни фондове и програми.

„Към момента капацитетът на построените и въведени в експлоатация клетки 1 и 2 е изчерпан и се преминава в режим на аварийност. Ако МОСВ одобрят заложените параметри и реализираме планираната инвестиция в завода в Шишманци, ще решим проблемите с отпадъците на Пловдив за 30 години напред“, заяви зам.-кметът с ресор екология Анести Тимчев.

Пловдив генерира над 160 000 тона отпадъци годишно, а възможностите на завода в Шишманци са да преработва 125 000 тона. Това налага да се търси решение, като се удължи комплексното разрешително за работа на сметището в Цалапица и там да продължи депонирането на част от отпадъците.  

Управлението и стопанисването на депото в Цалапица е поверено на Пловдив, въпреки че се намира на територията на Община "Родопи". Съоръжението изисква специално внимание, защото се намира само на метри от река Марица, както и в близост до двете населени места Кадиево и Цалапица.

За целта Община Пловдив е набелязала три стратегически мерки, с които животът на сметището в Цалапица може да бъде удължен, без да застрашава екологията в района. Една от тях е изграждането на подпорна стена, тъй като съоръжението се намира близо до река Марица и целта е да не се допусне свличане в коритото на реката. Договорени са съвместни действия със Селскостопанска академия. Вече се правят тестове на третиране със специален биопродукт, при което обемът на органичните отпадъци намалява с над 10%. Не на последно място се предвижда монтирането на сепарираща линия, която на място да отделя и сортира отпадъка. Така общият обем на сметта, която реално ще се депонира в котловините, ще бъде намален значително.

В общото събрание на РСУО – Пловдив взеха участие още директорът на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Вяра Колева, зам.-кметът на Община Раковски Венцислав Чавдаров, зам.-кметът на Община Брезово Петър Петров, зам.-кметът на Община „Марица” Петър Минков, зам.-кметът на Община „Родопи“ Емилия Иванова, кметът на Община Съединение Атанас Балкански, кметът на Община Кричим Атанас Калчев, зам.-кметът на Община Стамболийски Теодора Денева и зам.-кметът на Община Перущица Костадин Тонов.    

 

Забележка: По-късно с редакцията на TrafficNews се свърза зам.-кметът на Община Раковски Венцислав Чавдаров, за да изрази несъгласие с информацията, подадена от Община Пловдив. По негови думи предложението не е било прието единодушно, тъй като неговият глас е бил против.