Прокурорската колегия на ВСС избра Румен Попов за заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. Това става в края на втория му мандат като окръжен прокурор на гр. Пловдив. 

Румен Попов има 21 години стаж като магистрат. Започнал е работа за кратко време като адвокат, след което е бил младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и обвинител в същата прокуратура. Впоследствие е работил 6 години като съдия в Районен съд - Пловдив.

 В Окръжна прокуратура – Пловдив е магистрат от 2010 г., като е неин административен ръководител през последните два мандата.