Около 12% е ръстът на средните цени на жилищата в Пловдив за година. Тогава показват последните данни на Националния статистически институт, които сравняват стойностите от реални продажби през третото тримесечие на 2022 година, спрямо същия период на 2021 година. 

След забавен ръст на цените на новите жилища, последните данни показват, че за година те са се оскъпили почти толкова, колкото и старото строителство. Точните ставки за поскъпване на годишна база са: при новопостроените домове - 11,5%, а при съществуващите жилища - 12,6%. 

За същия период инфлацията у нас е 18,7%, което показва, че обезценяването на лева е изпреварило значително оскъпяването на жилищните имоти. С други думи разходите ни за храна например са се увеличи много повече, от колкото евентуалните за покупка на имот. 

Освен това увеличението на цените в Пловдив се забавя спрямо останалите големи градове:

Прави впечатление, че броят на продажбите през 2022 година намалява спрямо предходната година. Естествено старото строителство е обект на по-малко покупко-продажби и там намалението на сделки е по-голямо. 

В Пловдив през третото тримесечие на 2022 година намалението на покупко-продажби с жилищните имоти спрямо същия период на 2021 е близо 3%.