Жалба в КЗК спря подписването на договор между Община Пловдив и фирмата на арх. Тодор Абажиев - „Бау Систем” ООД за 3,8 млн. лева за тотален ремонт на Руската гимназия. Проектът за преобразяването на общежитията към езиковите гимназии получи финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 5 821 559 лева,  като всички средства ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова за следващите 31 месеца.

Първата поръчка, която е за ремонта на общежитията бе пусната с индикативна стойност от 4,2 млн. лева, като по процедурата са кандидатствали 6 фирми. От тях три са допуснати до финала – „Бау Систем”, „Запрянови – 03”, както и „Марибор Строй”. Най  ниската цена е била дадена от компанията на арх. Абаджиев – 3,845 млн. лева без ДДС, а другите две са били от 4,2 млн. лева.

Така комисията класира на първо място „Бау Систем”, но „Запрянови – 03” са обжалвали в КЗК, след което е спряна процедурата.

В дейностите са предвидени дейности за мерки за енергийна ефективност - саниране, подмяна на дограма, изграждане на системи за отопление и охлаждане, ремонт на покрива и др. Ще бъде осигурена и достъпна среда за лица с увреждания. Освен ремонтни дейности, проектът ще финансира изцяло ново обзавеждане и оборудване, включително закупуване на нова техника за нуждите на учениците. То ще бъде в отделна поръчка за 1,6 млн. лева.

Реализирането на този ремонт ще е поредна стъпка към осигуряването на обновен облик на образователните институции в града и ще допринесе за създаването на комфортни, достъпни и съвременни условия за настаняване, пребиваване, учене и осъществяване на дейности по интереси и отдих.

Проектът е и поредна фаза от цялостното обновяване на кампуса на двете емблематични езикови гимназии в Пловдив, като през тази година бяха построени две нови спортни площадки, а в момента се строи физкултурен салон на ЕГ „Иван Вазов“ и спортен комплекс за двете училища, финансирани от бюджета на община Пловдив.