Министерството на финансите е изпратило искане към Община Пловдив и всички големи общини в страната за пълен отчет за изразходените средства през последните години. Кметът Здравко Димитров заяви, че преди няколко дена е дошло писмо от Министерството, с което са искали отчет за проведените обществени поръчки и изхарчени средства за над 100 000 лева началото на мандата до сега.

„Не казаха защо, а само, че искат отчета в спешен порядък, като срокът бе почти невъзможен за изпълнение. Хората в администрацията работиха в петък до 2 часа през нощта, за да могат да изпратят справката“, заяви кметът Здравко Димитров.

Въпросното искане от финансовия министър е било и към всички общини, държавни звена и други разпоредители с бюджетни средства. Като до този момент не са ясни мотивите за искането на тази незабавна справка, която е била в срок от три дни.