„Всички бригади на ОП „Чистота” продължават да работят на терен. Жените ръчен труд почистват подлезите и спирките. Затруднено е почистването на тротоарите, което става след отстраняване на падналите клони и дървета”, заяви директорът на ОП „Чистота” Димитър Георгиев.

Той допълни, че шахтите в целия град се почистват от падналите листа с цел превенция.

„В готовност сме с 20 машини-разпръсквачи да обработваме надлези, мостове и пътища против обледеняване”, заяви Димитър Георгиев.

Той каза още, че над 50 машини цяла нощ са почиствали основните пътни артерии.

„След като разчистихме булевардите, улиците първа категория влязохме във вътрешно-кварталните улици, но работата там се затруднява от падналите дървета и паркиралите автомобили”, каза още директорът ан ОП „Чистота”.

Той допълни, че няма затруднения в сметопочистването и сметоизвозването в града, те се извършват по график.