Ако пробивът на Водната плата спре окончателно – Община Пловдив ще възстанови изцяло разкопаното пространство, като ще трябва да плати на фирмата изпълнител за извършените дейности, а вероятно и ще понесе финансова корекция по „Региони в растеж”. Това заяви зам.-кметът Пламен Райчев след днешното обществено обсъждане за инфраструктурния проект.  

Вероятно ще има съдебен иск от страна на фирмата изпълнител „ИСА – 2000” за направените разходи, включително и изработения  проект, а сагата ще продължи с години.

От друга страна едва ли ще има технологично време  средствата от заема да бъдат пренасочени към други  проекти  заради краткото време.

Целият протокол с общественото обсъждане ще бъде  приложен към предложението на Общинския съвет. В него ще бъдат и всички документи, изискани от общинарите на извънредната сесия.  Тогава ще се вземе и окончателното решение за пробива – дали да спре или да продължи. То обаче ще се гласува след Нова година. Това прави фактически  невъзможно, ако проектът спря заемните средства да се пренасочат към другите два проекта  -кино „Космос” и форумите Изток и Юг. 

Последният ден, в който кметът Здравко Димитров може да подпише заповедта за теглене на дългосрочен общински заем е 26 януари. След това се влиза в периода от 9 месеца преди края на мандата, като законът за местното самоуправление му забранява да тегли заеми.

Дори хипотетично в началото на януари да има решение за спирането на проекта, то след това трябва да се направи ново обществено обсъждане, още едно решение на Общинския съвет, а оттам от Фонда за устойчиви градове да го приемат – времево това няма да е възможно.

По всичко личи, че проектът едва ли ще бъде рестартиран. Ако все пак се вземе подобно решение, то той ще продължи в сегашния му вид с пробив на долното ниво и без леви завои по „Цар Борис  III Обединител”.

Сред експертите, които се изказаха днес бе Диана Русенова от Европейския център за транспортни политики. Тя представи своето независимо изследване, което показа сегашното състояние на кръстовището, както и какво ще се случи при  двата други варианта. За разлика от общинското, то изследването на ЕЦТП бе обхванал цялата зона – кръстовището на Чифте баня плюс това на „6 септември” с ул. „Никола Войводов”. От симулациите ясно се видя, че ако бъде направен проектът за пробив без леви завои, то тапата от моста ще се прехвърли на кръстовището на Чифте баня и тя ще е доста сериозна. С кръгово на второто ниво – няма да има почти  никаква разлика от сега.

Симулацията с пробив на Водната палата - сегашният проект:

Симулация на пробива на Водната палата - с кръгово на второто ниво: 

„Там трябва да се направи нещо, какво да е то – трябва да реши Общината и гражданите. Ние само показваме данните от изследването.  В бъдеще без мерки там , ще има сериозни проблеми в зоната”, каза Русенова.

Така изглежда, че харчът за 10 млн. лева единствено ще  премести задръстването от моста на Панаира на кръстовището на Чифте баня.  Поне засега, а след някоя година и там ще се задръсти отново.

На обсъждането имаше  представители на професионалните гилдии, като повече от тях подкрепиха това инфраструктурно решение. Критики към него обаче имаше от страна на Камарата на архитектите в Пловдив, урбанистите и ландшафтите архитекти.

Арх. Чавдар Тенев от КАБ обаче критикува не толкова проекта, колкото процедурата на инженеринг, която била порочна практика и за такъв тип проекти трябва да се премахне. Другите две сдружения изразиха мнения относно целесъобразността на целия проект и защо той не трябва да се реализира.  По техническата част на проекта повечето от мненията бяха на граждани и представители на политически сили.   В залата нямаше гражданин, който да подкрепя пробива, като бяха изтъкнати редица доводи от целесъобразност, до пълното липса от смисъла на този проект откъм трафика. По време на обсъждането стана ясно, че този проект сам по себе си нито ще оправи трафика в зоната, нито в града.

За това се изискват реализация на редица инфраструктурни проекти, но и най-основната част - адекватен градски транспорт.  Днес бяха изнесени данни ,че на ден се регистрират по 8000 коли в Община Пловдив, в същото време автобусите в Пловдив са намалени с 1/3 от близо година.

Закъснялото обсъждане на проекта на Водната палата показа не само назрялото гражданското недоволство, но и явната умора на градските власти да се борят за този проект.  На въпрос към зам.-кмета по строителство защо се прави чак сега това обществено обсъждане , Райчев отговори:
„Ще бъде откровен – защото няма интерес при хората. Когато се взимат тези решения и се обявяват такъв тип намерения, никой не го интересува. Едва когато дойдат багерите тогава хората започват да се вълнуват, а редът е обратен! За това трябва гражданите да взимат участие в решенията преди да се взети, а не когато влезе багерът”, заяви Райчев.

Цялото обществено обсъждане може да се изгледате тук: