Бюрата по труда в Пловдив и областта обявиха десетки свободни работни места. Въпреки сътресенията, които българската икономика претърпя покрай кризата с коронавируса бизнесът продължава да търси стотици работници. Вижте пълния със свободните позиции на бюрата по труда в областта: 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

2    Агент, спорт
1    Експерт, външна търговия
5    Експерт, финансово планиране
1    Инженер, качество
5    Лекар, спешна медицина
2    Медицинска сестра
5    Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1    Педагог(ПНУП, социална педагогика)
1    Педагог(ПУП)
1    Помощник-директор, учебната дейност
8    Разработчик, софтуер(IT)
1    Социален работник
1    Специалист, обработка на данни(Счетоводство)
1    Специалист, тестване софтуер(IT)
2    Технически директор
1    Учител, гимназиален  (Руски език )
2    Учител, детска градина
2    Учител, музика в детска градина
1    Учител, практическо обучение(Архитектура, строителство и геодезия)
1    Учител, прогимназиален етап
1    Учител, теоретично обучение(Архитектура, строителство и геодезия)

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование
3    Водач, електрокар
1    Водач, мотокар
30    Готвач, заведение за бързо хранене
1    Домашна помощница
1    Заварчик
5    Заварчик, затворени съдове
15    Заготовчик, изолационни платове
1    Куриер
5    Лекарски асистент
7    Машинен оператор
5    Машинен оператор, металообработващи машини
2    Машинен оператор, млечни продукти
1    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
10    Машинен оператор, шиене на тапицерия
1    Мениджър екип
5    Моделчик, метални отливки
12    Монтажник, дограма
54    Монтажник, електронни елементи
25    Монтажник, електрооборудване
95    Монтажник, изделия от пластмаса
2    Монтажник, кабели
15    Монтажник, производство на слаботокови предпазители
1    Обслужващ, бюфет/лавка
4    Обслужващ, магазин
20    Общ работник
6    Общ работник, промишлеността
10    Общ работник, строителство на сгради
1    Огняр
5    Охранител
1    Пазач
1    Пакетировач
1    Перач (ръчно)
3    Пласьор, стоки
2    Помощник кухня, заведение за бързо хранене
1    Помощник-възпитател
1    Призовкар
1    Продавач-консултант
3    Работник, поправка на джанти и гуми
6    Работник, строителството
1    Салонен управител
4    Салонен управител
1    Санитар
1    Ситопечатар
1    Стоковед
8    Чистач/ Хигиенист
20    Шивач
10    Шивач, мъжко/дамско облекло

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:
1 учител по изобразително изкуство
1 учител по философия
1 социален работник,закрила на детето
1 логопед
1 социален асистент
1 изпълнителен директор

Работни места за средно  и основно образованиe:
3 готвач
7 чистач,хигиенист
4 пакетировач
40 шивач
10 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
3 работник кухня
4 образователен медиатор
1 тракторист
1 водач,мотокар
18 общ работник
2 машинен оператор,шиене на текстилни изделия
10 работник, обезкостяване
2 птицевъд
1 рецепционист, хотел
8 машинен оператор
3 техник-механик
30 берач,плодове и зеленчуци
57 монтажник,изделия от пластмаса
1 продавач
20 монтажник,електронни елементи
10 машинен оператор,шиене на тапицерия
20 социален асистент

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование
3 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 Медицинска сестра
5 Образователен медиатор

Работни места за специалисти със средно образование
2 Водач,мотокар
2 Шофьор,специален товарен автомобил
10 Монтажник,електрически елементи
12 Шивач
1 Готвач
1 Склададжия
10 Монтажник,изделия от пластмаса
16 Обслужващ работник,промишлено производство
2 Сервитьор
3 Помощншк възпитател

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Огняр
2 Пазач-портиер
1 Общ работник
15 Работник консервна фабрика
2 пакетировачи   БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
   ул. “Изложение” № 6

   Работни места за лица с висше образование:
     1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
     6 Медицинска сестра
     1 Счетоводител
     
   Работни места за лица със средно  и  основно образование:
    1 Шофьор, лекотоварен автомобил
    3 Конфекционер, обувки
    3 Сервитьори
    5 Готвач
   11 Шивач
    1 Машинен оператор, циркуляр
    2 Подготвител, горница на обувки
    2 Машинен оператор, производство пластмасови изделия
    3 Кредитен администратор
    1 Продавач-консултант
    2 Обслужващ, бензиностанция
    8 Обслужващ работник, промишлено производство
    1 Продавач, разносна търговия
    1 Контрольор, качество
    5 Машинен оператор, производство на пластмаса
   42 Машинен оператор, шиене
    1 Работник, спомагателни шивашки дейности
    6 Гладач
    4 Машинен оператор, преработване на мляко
    1 Машинен оператор, рязане на дървен материал
    3 Производител, ръчно на хляб
    1 Машинен оператор, банциг
    2 Автомонтьор
    1 Общ работник
    2 Машинен оператор
    1 Камериерка
    1 Администратор, хотел
    1 Монтажник, асансьор
    2 Общ работник, промишлеността
    1 Оператор, пътно-строителни машини
    1 Техник, асансьорна техника
    7 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
    2 Пакетировач
    1 Крояч, текстил
    1 Майстор, производство на хлебни изделия
    2 Помощник-възпитател
    1 Образователен медиатор
                     
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe
1 медицинска сестра
1 логопед
2 медицинска сестра
1 психолог
1 ресурсен учител, спец. Специална педагогика

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
2 работник в сладкарско производство
1 работник, поддръжка на сгради
2 продавач-консултант
2 шофьор , разносна търговия
2 общ работник
1 огняр
3 машинен оператор, млечни продукти, средно образование, една година трудов стаж
3 чистач метални изделия- начално , осигурен транспорт, обща работа
1 шофьор
3 продавач- консултант, средно , основно
1 сервитьор
1 кредитен консултант , банка-граждански договор
2 склададжия , той и шофьор кат. В
2 продавач, интернет търговия – по проект Заетост за теб
1 служител на гише в пощенска станция – 6 часов работен ден, компютърна грамотност
10 сервитьр
20 шивач с опит

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:
1 учител- лектор по изобразително изкуство- 190ч. годишно
1 учител- лектор по технологии и предприемачество-138 ч/г
1 учител НУП
1 учител-лектор Химия VII клас - 54 часа годишно
1 инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 образователен медиатор
49 работник, кланица
20 работник, консервна фабрика
15 машинен оператор, подготовка на влакна
1 сервитьор
3 общ работник-оператор на машина за соево мляко
19 монтажник, кабели
34 монтажник електронни елементи
2 машинен оператор
1 автомонтьор
1 общ работник
2 продавач- консултант
2 машинен оператор, шиене
2 работник, стоителство
1 началник склад
1 огняр
1 електротехник

Филиал Садово
1 помощник-възпитател
1 чистач, производствени помещения по чл.38 от ЗХУ
2 обслужващ работник, промишлено производство по чл.38 от ЗХУ
1 образователен медиатор
20 работник, кланица
10 общ работник
1 лаборант

БЮРО ПО ТРУДА - ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:
1          лектор по приложни изкуства-120 часа
1    медицинска сестра
2    учител по английски език
2    учител соп
1    учител дг
1    заместник директор
2    учител история и цивилизация 259ч
1    учител професионална подготовка
1       учител по информатика и ит
1    старши учител/гцоуд/ в прогимназиален етап
2    учител гцоуд
1    учител бел /453ч./, философия /144ч./ и свят и личност /62ч./
1    учител - лектор по физика и астрономия - 216 часа
1       учител/старши учител по математика и ит
1    учител по музика външен лектор 324ч.
1    учител по изобразително изкуство външен лектор 324ч.
1    учител лектор по английски език – 227 ч
2    учител по счетоводство с педагогическа правоспособност
1       учител лектор по фвс                                 
1    учител лектор по музика
1    учител по български език и литература и немски език- 1 щат
1    учител по география и икономика
1    психолог, училищен
1     счетоводител / трз/
1    машинен инженер

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
5    автомонтьор
1    асистент,офис с английски и немски език
4    бояджия, стоманени конструкции
1    главен готвач
5    гипсаджия, мазач
3    готвач
4    готвач, заведение за бързо хранене
7    дърводелец
1    електротехник, промишлено предприятие
1    електротехник
1    електротехник слаботоков                                  
1    експедитор-мотокарист
1    експедитор-общ работник
2    електромонтьор
5    леяр
1    мениджър
7    механик, промишлено оборудване
4    манипулант, промишлеността
1    машинен оператор, месни продукти
1         машинен оператор обработка на камъни                                      
15    машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
1    машинист еднокофов багер
1    машинен  оператор, производство  мебели
4    машинен оператор дървообработване
3    машинен оператор, компресор
1    машинен оператор,металорежещи машино
1    носач – товарач, стоки, с кат. В
1    охранител
1    общ работник
9    образователен медиатор
1    организатор хранене
2    организатор, заготовка и реализация
1    счетоводител, оперативен
2      опаковач
4    оператор, пещи за изпичане  
10    оператор сушене и гранулиране
1    оператор на линия
2    отговорник каси
1    огняр , правоспособност за работа с газ
1    помощник готвач
1    помощник кухня
1    производител ,ръчно хляб и закуски
1    приемчик-товарач
11    продавач-консултант
2    камериер/камериерка, хотел
1       касиер
1    настройчик машинни инструменти
5    ресторантски работник
1    работник кухня
3    работник, производство на акумулатори
1    разкройчик метал
16    сервитьор
1    стругар
5    тапицер
5    техник механик
1    топилчик
1     търговски представител с молдовски  и украински език
1    фрезист-координаторчик
3    шофьор лекотоварен автомобил
2    шофьор бетоновоз
5    шофьор, тежкотоварен автомобил
4    шлосер
1    жена за гледане на болна

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН
бул. “България” № 83
 
Работни места за  специалисти с  висше образование
1 учител, история и география – висше образование
1 методист библиотека – висше образование
3 медицинска сестра – висше образование
1 главен счетоводител – висше образование
2 механик промишлено оборудване – висше/средно техническо образование
1 настройчик на шприц машини и сродни на тях - висше/средно техническо образование
2 техник електрически машини и апарати - висше/средно техническо образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование
50 шлосер инструменталчик – средно техническо образование
100 оператор на шприц машина – средно образование
30 инспектор качество – средно образование
30 зареждач, промишлено производство – средно образование
30 монтажник-асемблиране на детайли – средно образование
99 монтажник електронни елементи - средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование
1 обслужващ, щанд месо – средно образование
1 касиер – средно образование
2 продавач-консултант – средно образование
2 камериерка – средно образование
1 работник кухня – средно образование
2 готвач – средно образование
2 общ работник, промишлеността – средно/основно образование
1 сервитьор – средно образование
1 транжор - средно/основно образование
2 санитар – средно/основно образование
3 хигиенист – средно образование
5 работник, строителство – основно/начално образование

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
1 механик – висше образование
1 електротехник – висше образование
1 инженер, качество – висше образование
1 настройчик – висше образование
1 технолог – висше образование

РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
2 обслужващ бензиностанция/газостанция – средно образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045

Работни места за специалисти с висше образование:
1    Рентгенов лаборант
2    Рехабилитатор
2    Медицинска сестра
1    Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
1    Специалист, контрол на документи в строителството
   
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1    Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1    Електротехник, поддръжка на сгради
1    Електротехник, промишлено предприятие
1    Матричар
1    Оператор, пещи за топене на метал
1    Машинен оператор, металообработващи машини на ММ с ЦПУ
1    Настройчик, струг с цифрово управление
1    Сервизен техник, автотранспорт
2    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия-шприцьор
14    Шивач, мъжко/дамско облекло
2    Машинен оператор, шиене на на спортни облекла от трико
1    Шофьор, автобус - разпокъсано работно време
1    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2    Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
1    Машинист, еднокофов багер
2    Монтьор, ремонт на машини и оборудване
1    Снабдител, доставчик
1    Кантарджия
10    Склададжия
1    Касиер
2    Обслужващ, магазин- редач на стоки
1    Помощник, магазин-редач на стоки
1    Работник, зареждане на рафтове
2    Готвач
2    Помощник-готвач
3    Работник, кухня
1    Барман-сервитьор
3    Сервитьор
1    Барман
3    Пакетировач, сладкарски изделия
1    Градинар - професионален
2    Работник, строителството
1    Чистач, производствено оборудване
1    Чистач/ Хигиенист в ресторант
1    Чистач/ Хигиенист- 4 ч.
1    Преносвач (ръчно)

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1    Фрезист с 10 години професионален опит

Работни места за безработни лица по Проект «Заетост за теб» по ОП РЧР:
2    Шивач, мъжко/дамско облекло с професионален опит
 
БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

 Работни места за лица с висше образованиe
1     Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1     Психолог, училищен
1     Търговски представител

Работни места за лица със средно и основно образованиe
       7    Производител, матраци/дюшеци
       5    Машинен оператор
       1    Работник, сглобяване на детайли
       1    Шофьор, товарен автомобил
       3    Сервитьор
       1    Барман
       3    Машинен оператор, шиене
       1    Помощник- готвач
       3    Продавач-консултант
       1    Чистач/хигиенист
       2    Обслужващ работник, промишлено производств
       2    Обслужващ, магазин
       2    Лаборант
      10   Личен асистент

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица с висше образование

Работни места за лица със средно и по-ниско образование
27 машинен оператор, шиене / 2 РМ се отнасят за лица с ТЕЛК/
3 представител, бизнес услуги
1 продавач, бизнес услуги
2 машинен оператор, каучукови изделия
4 работник ,строителството
2 помощник-възпитател
3 готвачи

По проект „Заетост за теб“
3 обслужващ бензиностанция/газстанция
1 готвач
2 шофьор, лекотоварен автомобил
1 общ работник
1 чистач/хигиенист
2 настройчик- оператор на дървообработваща машина
4 работник, строителството

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец" № 3  

Работни места за хора с висше образование:
1 лекар
1 лекар вътрешни болести
6 медицински сестри
1 медицинска сестра /Белмакен/
1 управител СПА център

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:  
8 администратор хотел
1 отговорник търговска зала
8 сервитьори
1 общ работник /Белмакен/
1 шофьор, товарен автомобил
9 личен асистент
6 камериерка
1 дърводелец-мебелист
2 работник поддръжка сгради
5 общ работник
4 готвач
2 салонен управител
5 барман
2 пазач
4 пиколо
4 масажист
2 спасител, басейн

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19
            
Работни места за специалисти с висше образование:
2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
2 Образователен медиатор
5 Оператор, химически контрол
5 Оператор сушене и балиране  
       
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН
ул. "Обединение" № 16, тел. 0308 2 25 49

Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител по Български език и литература
5 Оператор на CNC фреза
5 Технолог/ инструментално производство
   
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование    
2 Зареждач, промишлено производство /ръчно/
1 Технолог, облекло
7 Машинен оператор, шиене на облекла
2 Общ работник промишлеността /оператор на линия разфасовка
2 Техник, електрически машини и апарати
2 Механик, промишлено оборудване
1 Машинен техник
1 Настройчик на шприц машини
4 Шивач, обувки
60  Монтажник електронни елементи

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1

Работни места за лица с висше образование:
1 Психолог, училищен
5 Инженер, технология на пластмасите
0,5 Счетоводител
1 Инспектор, качество на производствените процеси

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
10 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
5 Шлосер инструменталчик
5 Зареждач, промишлено производство (ръчно)
5 Монтажник, изделия от пластмаса
1 Шофьор - багерист
5 Фрезист