353,8 млн. лева се предвиждат за Община Пловдив в рамката на републиканския бюджет за 2024 година. Тя вече бе приета на първо четене от Бюджетната комисия към парламента, като тя ще бъде обсъждана през следващите седмици.

Почти всички пари за пловдивската община са за делегирани от държавата дейности.  От 303 млн. лева за 2023 година, тя скача на 345 млн. лева. Средствата са за заплати и издръжка на администрацията, училища, здравни, социални и други  услуги.

Парите за целеви проекти  обаче намаляват. От 9,5 млн. лева за тази година, за следващата Община Пловдив ще има 5,3 млн. лева.  Все пак през 2024-а в бюджета на Пловдив ще вземе изравнителна  субсидия от 3,35 млн. лева,  която може да се ползва за различни проекти.

Целта на изравнителната субсидия е да компенсира разликите в собствените приходи между общините. Тя се изчислява според формула, като за 2023 година Пловдив не покриваше критериите за такъв вид  субсидиране.

Остава отворен въпросът и дали някои от проектите на Пловдив ще получи целево  финансиране, като това ще се реши при влизането на бюджета в пленарна зала. Кметът Костадин Димитров е изпратил проекти за 156 млн. лева към финансовия министър Асен Василев. Сред тях са двата стадиона, Голямоконарско и Рогошко шосе, кино „Космос”, Хуманитарната гимназия, Форум Изток и Юг и други.