Четири фирми са подали документи за участие в обществената поръчка за реализация на проекта „По крепостните стени на Филипопол”. Три от тях – „Пи Ес Пи” ЕАД, „Терасист” ООД и „Парсек Груп” ЕООД, кандидатстват и за трите обявени позиции: „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс “Източна порта”, “Инженеринг на обект: археологически комплекс Небет тепе - консервация, реставрация, и експониране” и „Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс "Небет тепе", съобщава Plovdivtime.bg.

Четвъртата „Камо Билд Груп” ООД е заявила участие само за Източната порта. "Камо Билд Груп" ООД е изпълнител на Епископската базилика в Пловдив, както и на Музейко в столицата. Те стоят зад построяването на сградите на някои от най-големите магазини на чужди вериги у нас.

Другите участници в процедурата за всички обекти са строително-монтажната компания „Терасист ООД” заедно със „Стройекспрес-НН” ООД (Търговище) и ПМ „Архитекти” ЕООД (София), „Парсек Груп” ЕООД, която се занимава със строителство и реконструкция на сгради, но и с реставрация и консервация на паметници на културата, както става ясно от портфолиото на фирмата на сайта на Камарата на строителите в България, и  „Пи Ес Пи” ЕАД.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 5 831 909,05 лв. без ДДС. По първата позиция са предвидени 2 325 160,08 лв. за строително-монтажните работи и консервационно-реставрационните работи, 30 000 лв. за проектиране, 15 000 лв. за авторски надзор. По втората позиция са предвидени 2 342 854,61 лв. за строително-монтажни дейности и консервационно-реставрационните работи, 68 300 лв. са за проектиране, 15 000 – за надзор. По третата позиция съответните средства за дейностите са 989 772,36 лв., 31 822 лв. и 15 000 лв. Всички посочени суми по трите позиции са без ДДС.

Междувременно – дни преди процедурата по отварянето на първите оферти, Българският  национален комитет „Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места” и Камарата на архитектите в България написаха писмо до министъра на културата Боил Банов.

В  него те отбелязват, че посочените в обществената поръчка археологически обекти от национално значение изискват изключително внимание по отношение на предвиждането и извършването на консервационно-реставрационни дейности, защото са от изключителна важност не само за Пловдив, но и за Европа.

„Абсолютно недопустимо е да се реализират каквито и да е намеси по обекти без предварително одобрен работен проект, с посочени материали и технология за изпълнението им. Категорично необходимо и задължително условие е проектантите да бъдат независими от изпълнителя на строителството, за да дадат най-добрите възможни проектни решения и да изпълняват ефективен авторски надзор с методически указания на място”, пише още в писмото.

Двете организации, подписали документа, са категорични, че процедурата „инженеринг”, при която проектантите са в пълна зависимост от строителя, не може да гарантира най-добрите и качествени проектни решения, които често включват избор на скъпоструващи материали и технологии, когато става въпрос за консервация и реставрация.  Посочват като емблематичен пример за компрометирани обекти заради неподходящи материали Акропола на Перперикон, където циментовите фуги са причина за ерозия и изветряване на оригиналния камък и са довели до безвъзвратно унищожаване на оригинала.

Те настояват Министерство на културата да вземе отношение  и обществената поръчка да бъде прекратена.

„Действията на общината по възлагане на проектирането на „инженеринг” поставят в риск археологическите недвижими културни ценности, което нарушава и договорните задължения на Община Пловдив по сключените договори за безвъзмездно управление на иметоти с държавата в лицето на министъра на културата и областния управител на област Пловдив”, завършва писмото.

Затварят Небет тепе с ограда след реставрацията и консервацията на археологиятаСрутените елементи от кулата и стълбата към северната стена ще бъдат регистрирани, но няма да има преизграждане