Пет специални награди от най-големия научен конкурс за гимназисти в света – Regeneron ISEF, който се провежда в Далас, Тексас - спечелиха ученици от Пловдив.

Радостин Чолаков, с проект "RSTOD: Novel Auxiliary Learning Techniques for Efficient and Controllable Task-Oriented Conversational Agents" получи почетна грамота от Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), една от водещите научни организации в сферата на изкуствения интелект и първа награда от Фондацията на крал Абдулазис и неговата свита.

AMS, една от най-престижните професионални организации на математици в света, отличи Стефан Гайдаров с трета награда за проекта си "The Shape of Polynomial Map x → kx^n mod p" и Никола Гюлев с втора награда за проекта си "Proof of the Complete Presence of a Modulo 4 Bias for the Semiprimes". Никола Гюлев завоюва първа награда и от Мю Алфа Тета.

България се представя с четири разработки. Стефан Гайдаров, Никола Гюлев и Радостин Чолаков са от МГ "Акад. Кирил Попов" в Пловдив, а Делян Бойчев - от ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново. Това е най-младият български отбор, откакто България участва в ISEF - двама десетокласници и двама единадесетокласници, което прави завоюваните награди още по-впечатляващи.

Участието се финансира от програма "Образование с Наука" на МОН и БАН и проект K-TRIO.