Повече от 111 хил. ученици от 7-ми и 10-ти клас ще се явят на национално външно оценяване у нас. Изпитът по български език и литература е в сряда, 16 юни, а изпитът по математика – в петък, 18 юни.

Националното външно оценяване на седмокласниците ще се проведе в 1699 училища. Очаква се на изпитите по български език и литература и по математика да се явят над 59 800 деца.

За първи път през тази година ще се проверят знанията и в десети клас. Изпит ще има в 999 училища за над 51 600 ученици.

Трескава подготовка тече и в Пловдив. 5852 седмокласника се очакват да се явят на матурите по български език и математика.

От тях само едно дете в Пловдив е карантинирано, тъй като е било контактно с болен. Седмокласникът ще бъде в специална зала, сам. Ще бъде приведен в залата от отделен вход, а квесторите, които ще го наблюдават ще са ваксинирани лица.

В национален план към 15 юни под карантина като контактни с болни са 16 седмокласници и 49 десетокласници.

В Пловдив карантинирани десетокласници са 19 деца. При тях също са взети необходимите мерки, за да се явят на изпитите.

4879 деца ще се явят на ВНО след 10-ти клас. От тях 189 ще положат и трети изпит – за чужд език. И при десетокласниците английският език е предпочитан като предмет – 160 деца.

„Все още тече организацията. Днес се прави подмяна на квесторите, тъй като активността е голяма. Очакваме НВО и за 7-ми и за 10-ти клас да премине спокойно. В момента сме съсредоточени и около карантинираните деца. Изготвяме протоколи и писма до директорите, както и до ОД МВР, в които ще посочим кои деца ще нарушат карантините си, за да се явят на матури. Пожелавам успех на всички ученици и апелирам да са спокойни. Особено към седмокласниците – това е един важен ден за тяхното бъдеще, важна стъпка към бъдещото им развитие и затова трябва да са концентрирани и най-вече спокойни.  Ако не успеят да се класират в желаното от тях училище, то нека не забравят, че има и други професии и учебни заведения, които са модернизирани и качествени. Обръщам внимание на десетокласниците – това е един пробен изпит и подготовка за бъдещото си кандидатстване след 12-ти клас. Те също трябва да са спокойни. Чрез НВО за 10-ти клас, децата ще видят и ще оценят знанията си, което ще им е от полза при матурите след 12-ти клас”, заяви пред медията ни Иванка Киркова – началник на Регионалното управление на образованието – Пловдив.

Националното външно оценяване за 10-ти клас започва в 8:00 часа, а за седмокласниците – в 9:00 часа.

Освен задължителните матури по български и математика, на 17 юни ще бъде оценяването по чужд език. Участието в изпита е по желание. До момента в Пловдив са заявили желание 130 деца, които са избрали английския език.

Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и една - с разширен свободен отговор.

През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

Какво трябва да знаете за НВО?

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца.

На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика – също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства.

Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа.

Десетокласниците, които ще се явят на изпит по чужд език, трябва да имат минимум 60% правилни отговори, за да покрият съответното ниво по Общата европейска езикова рамка.

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.